All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

1 jobGraphQL

 • Eduvator

  BackEnd Developer (NodeJS)

  Junior, Middle, Senior

  Quận 5, Hồ Chí Minh

  (In Office)

  • OT paid rate up to 2.0, meal allowance, accommodation allowance, cummuting allowance ...

  • Provided with Macbook Pro M1/M2; Extra 4K Monitor

  • Contribution to Social, Health and Unemployment Insurance as per Law


Related posts

View all
Type Query trong GraphQL với Spring Boot

Type Query trong GraphQL với Spring Boot

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu với các bạn về GraphQL, những vấn đề mà GraphQL đã giải quyết được cho những hạn chế của RESTful Web Service. Mình cũng đã hướng dẫn  sơ qua cho các bạn về cách hiện thực type Query của GraphQL với Spring Boot. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về cách hiện thực type Query này sử dụng Spring Boot các bạn nhé! Đầu tiên, mình sẽ tạo một Spring Boot project với Web và GraphQL Starter để làm ví dụ: Kết quả: Như mình đã nói trong bài viết trước, để làm việc với GraphQL, chúng ta cần định nghĩa các tập tin schema .graphqls. Mặc định thì Spring Boot sẽ scan tất cả các thư mục trong classpath src/main/resources của project để đọc các tập tin schema này. Mình sẽ tạo một thư mục tên là graphql trong thư mục src/main/resources và để cá [...]

Read more
Cơ bản về GraphQL trong Java

Cơ bản về GraphQL trong Java

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết Giới thiệu về GraphQL, mình đã giới thiệu với các bạn sơ qua về cách xây dựng một GraphQL server sử dụng Spring Boot. Về bản chất thì Spring Boot đã sử dụng thư viện GraphQL Java và wrap tất cả mọi thứ behind the scenes liên quan đến việc xử lý một câu query của GraphQL của thư viện này rồi. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày với các bạn một số kiến thức cơ bản về GraphQL và cách mà thư viện GraphQL Java xử lý một câu query như thế nào các bạn nhé! Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Maven project để làm ví dụ: GraphQL Java dependency như sau: <dependency> <groupId>com.graphql-java</groupId> <artifactId>graphql-java</artifactId> <version>18.2</version> </dependency> Nói về GraphQL, như mình đã đề cập trong bài viết trước, chúng ta phải nói về các type. Ngoài các [...]

Read more
Giới thiệu về GraphQL. Cách giải quyết những hạn chế của RESTful API

Giới thiệu về GraphQL. Cách giải quyết những hạn chế của RESTful API

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Khi làm việc với RESTful APIs, cho một đối tượng data, chúng ta thường phải expose nhiều request URLs khác nhau. Ví dụ, bạn đang làm việc với ứng dụng quản lý thông tin sinh viên, để provide thông tin sinh viên thông qua RESTful APIs, chúng ta có thể sẽ phải expose một số request URLs sau: Danh sách toàn bộ sinh viên với đầy đủ các trường thông tin Danh sách tên của tất cả sinh viên Danh sách sinh viên của một lớp học nào đó … Cứ mỗi một nhu cầu lấy thông tin khác nhau của thông tin sinh viên này, chúng ta lại phải expose thêm mới một request URL. Thêm nữa, cho một request URL, ví dụ như request URL để lấy thông tin toàn bộ sinh viên với đầy đủ các trường thông tin, thì cũng không phải tất cả các trường thông tin của sinh viên đều được sử [...]

Read more
System Design Cơ Bản: REST, GraphQL, gRPC và Webhooks

System Design Cơ Bản: REST, GraphQL, gRPC và Webhooks

Bài viết được sự cho phép của Edward Thiên Hoàng Để giúp các API developer hiểu được nên sử dụng phong cách thiết kế API nào, trong ngữ cảnh nào. Hãy cùng xem xét REST, GraphQL, gRPC và Webhooks, phân tích điểm mạnh và điểm yếu của chúng để ap dụng cho đúng vào từng trường hợp. [irp posts="33039" name="Bài toán đồng thuận trong Distributed Systems"] [irp posts="17350" name="Mẫu bảng công việc System Administrator mức lương hấp dẫn"] REST Có thể nói nguyên lí REST và cấu trúc dữ liệu RESTful được biết đến rộng rãi trong giới lập trình web nói chung và lập trình ứng dụng nói riêng. Bản thân REST không phải là một loại công nghệ. Nó là phương thức tạo API với nguyên lý tổ chức nhất định. Những nguyên lý này nhằm hướng dẫn lập trình viên tạo môi trường xử lý API request được toàn diện. REST (REpresentational State Transfer) là một dạng [...]

Read more