1 việc làm GraphQL

Thông tin về các công ty

 • CONTROL UNION VIET NAM
  Chi tiết

  CONTROL UNION VIET NAM

  The local, global expert for risk management and logistic solutions.

  • Dịch vụ

  • Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Netherlands

  • Công nghệ: Android, Java, JavaScript, NodeJS, Git, React JS, ASP.NET MVC, Restful Api, Angular, .NET Core, TypeScript, CI/CD, Spring Boot, GraphQL, Entity Framework

 • Townsoft Vina
  Chi tiết

  Townsoft Vina

  Korea - Vietnam IT Outsourcing Frontier!

  • Outsourcing

  • Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty: South-Korea

  • Công nghệ: JavaScript, VueJS, TypeScript, GraphQL

 • MGM Technology Partners Vietnam
  3 Việc làm

  MGM Technology Partners Vietnam

  mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so

  • Phần Mềm

  • Quận Hải Châu, Đà Nẵng - Quận 3, Hồ Chí Minh - Quận Hải Châu, Đà Nẵng

  • Quy Mô Công Ty: 500-999

  • Quốc Tịch Công Ty: Germany

  • Công nghệ: REST API, Docker, Hibernate, Spring, AWS, Jee, Redux, Azure, React, PostgreSql, Kubernetes, GraphQL, Jenkins Ci

 • Silentium
  Chi tiết

  Silentium

  Be the Change you Seek

  • Software

  • Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: MongoDB, PostgreSQL, Golang, Front-End, Back-End, NextJS, GraphQL, Prisma

Tin tức liên quan đến "GraphQL"

 • Type Query trong GraphQL với Spring Boot

 • Cơ bản về GraphQL trong Java

 • Giới thiệu về GraphQL. Cách giải quyết những hạn chế của RESTful API

 • System Design Cơ Bản: REST, GraphQL, gRPC và Webhooks

 • Hướng dẫn bắt đầu GraphQL với Node.js (Phần 1)

 • Tại sao bây giờ là thời điểm thích hợp để học GraphQL?

 • Hướng dẫn bắt đầu GraphQL với Node.js (Phần 2)

 • 10+ tools và extensions tuyệt vời cho GraphQL APIs

 • GraphQL - Công nghệ mới cho web developer

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm