All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

17 jobs

Related posts

View all
40+ câu hỏi phỏng vấn OOP không thể bỏ qua (Phần 2)

40+ câu hỏi phỏng vấn OOP không thể bỏ qua (Phần 2)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Thành Nam II. Câu hỏi phỏng vấn về Lập trình hướng đối tượng (OOP) (Phần 2) 20. Các kiểu constructor trong C++?​ Các constructor có các phân loại phổ biến như sau: Default Constructor: Hàm khởi tạo mặc định không nhận bất kỳ tham số nào. class ABC { int x; ABC() { x = 0; } }; Parameterized constructor: hàm khởi tạo này nhận về một hay nhiều tham số. class ABC { int x; ABC(int y) { x = y; } }; Copy constructor: là một hàm thành viên khởi tạo một đối tượng bằng cách sử dụng một đối tượng khác của cùng một lớp. class ABC { int x; ABC(int y) { x = y; } // Copy constructor ABC(ABC abc) { x = abc.x; } }; 21. Copy Constructor là gì?​ Copy Constructor hay hàm khởi tạo sao chép, có mục đích là sao chép một đối tượng sang một đối tượng khác. Điều đó có nghĩa là một phương thức khởi tạo sao chép sẽ sao chép một đối tượng và các giá trị củ [...]

Read more
40+ câu hỏi phỏng vấn OOP không thể bỏ qua (Phần 1)

40+ câu hỏi phỏng vấn OOP không thể bỏ qua (Phần 1)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Thành Nam I. Lập trình hướng đối tượng là gì? OOP (Object-Oriented Programming) là một mô hình lập trình để giải quyết vấn đề xoay quanh khái niệm "Đối tượng". Đối tượng có thể được xem như là các thể hiện của thực thế ở thế giới thực như là lớp, chúng chứa một số đặc điểm và hành vi được chỉ định trong lớp mẫu. Ở các ngôn ngữ đơn giản, một lớp có thể là một bản mẫu, dựa trên nó để tạo ra các đối tượng. Thế nên Đối tượng có thể được xem như là một thể hiện của một lớp và thỉnh thoảng nó có thể được gọi là "thực thể". Các thuật ngữ đặc trưng ám chỉ đối tượng đó là gì, và hành vi chỉ đối tượng đó như thế nào. Ví dụ, ta tạo mô hình OOP với một chiếc xe: Lớp: mẫu xe cụ thể như Audi A4, BMW I8, Maruti Suzuki Vitara Brezza,... Đối tượng: Bất kỳ chiếc xe cụ [...]

Read more
Higher order Functions là gì? Sử dụng như thế nào?

Higher order Functions là gì? Sử dụng như thế nào?

Bài viết được sự cho phép của tác giả Duy Phan Đây là một khái niệm rất quan trọng trong Functional Programming. Ở đây mình sẽ cho ví dụ dựa trên Javascript, cụ thể là TypeScript, do đó mình hi vọng các bạn đã có một số kiến thức nhất định về JS trước. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt nội dung bài viết dễ dàng hơn. Higher order Function là gì? Higher order function không không phải là một khái niệm mới. Nó khá đặc thù và phổ biến trong Functional Programming. Concept đơn giản ở đây là một Function nhận một hoặc nhiều function khác làm tham số, sau đó trả về giá trị hoặc một function mới. Ví dụ, Javascript có hàm Array.filter. Đây là một higher order function, do nó nhận một function làm tham số. const qrCodes: string[] = ['QR1', 'QR222', 'QR3333', 'QR4444', 'QR5555'] const qrCodesV3: string[] = qrCodes.filter((qrCode) => qrCode.length > 5) console.log(qrCodesV3) //['QR3333', 'QR4444', 'QR5555'] Javascript cũng có một hàm khác Array.slice. Tuy nhiên, đây không phải là higher order function, [...]

Read more
Tìm hiểu về Authentication vs Authorization - Cơ chế hoạt động

Tìm hiểu về Authentication vs Authorization - Cơ chế hoạt động

Bài viết được sự cho phép bởi tác giả Vũ Thành Nam Khi bạn vào một website nào đó, bạn sẽ thường thấy chức năng đăng nhập, đăng xuất của một ứng dụng. Đa số chúng ta biết đến tính năng này với việc điền tên tài khoản và mật khẩu để có thể truy cập sử dụng một số tính năng khác trong hệ thống. Phải nói đây có lẽ là một trái tim của một trang web giúp ứng dụng có thể xác thực bạn là ai, cần được quyền truy cập hay tiếp tục thao tác trên ứng dụng hay không. Đây trong chuyên ngành chính là Authentication và Authorization Loạt bài viết này hãy cùng mình đi tìm hiểu chuyên sâu một chút về 2 thuật ngữ này và cách thức hoạt động của nó khi sử dụng và không sử dụng framework nhé! Bắt đầu thôi! Authentication (xác thực) có nghĩa là xác nhận danh tí [...]

Read more