All
Jobs

Get job alert for this search

1 jobES6

Related posts

View all
var, let và const trong ES6

var, let và const trong ES6

Bài viết được sự cho phép của tác giả Huy Trần Mấy bài viết nói về 3 từ khóa này trong JavaScript thì có nhiều rồi, mình chỉ tổng hợp lại cho ngắn để các bạn lười đọc tham khảo nhanh thôi  const const dùng để khai báo một hằng số - là một giá trị không thay đổi được trong suốt quá trình chạy. Ví dụ: const A = 5; A = 10; // Lỗi Uncaught TypeError: Assignment to constant variable let let tạo ra một biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quanh nó, khác với var - tạo ra một biến có phạm vi truy cập xuyên suốt function chứa nó. Ví dụ: Sử dụng var: function foo() { var x = 10; if (true) { var x = 20; // x ở đây cũng là x ở trên console.log(x); // in ra 20 } console.log(x); // vẫn là 20 } Sử dụng let: function foo() { let x = 10; if (true) { let x = 20; // x này là x khác rồi đấy console.log(x); // in ra 20 } console.log(x); // in ra 10 } Ngoài ra, khi ở global scope (tức là không nằm trong một function nào cả), từ khóa var tạo ra thuộ [...]

Read more
Javascript ES6 – Đôi điều thú vị có thể bạn chưa biết

Javascript ES6 – Đôi điều thú vị có thể bạn chưa biết

Bài viết được sự cho phép của tác giả Kiên Nguyễn Mang tiếng là FE Developer, chính chiến khắp nơi, nào là Vuejs, ReactJs, Angular, nhưng đôi khi lại quên mất những điều đặc biệt ở Javascript ES6. Chà, tắc trách quá! Hãy cùng Kieblog điểm qua một số điều thú vị đôi khi ta quên mất là chỉ có ở ES6. Cùng bắt đầu nha! Việc làm Javascript lương cao không yêu cầu KN ES6 được xem như bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của ECMA Script 1. Default parameter Rõ ràng mà nói, từ xưa tới nay vẫn luôn dùng || để set giá trị default cho argument trong trường hợp không được truyền vào var kieblog = function (author, article, url) { var author = author || 'Kien nguyen' var article = article || 'Javascript ES6' var url = url || 'https://kieblog.vn' ... } Tuy nhiên, ở Javascript ES6, ta có thể set giá trị default của argument ngay khi khai báo function. Đơn giản như sau: var kieblog = function(author = 'Kien nguyen', article = 'Javascript ES6', url = 'https://kieblog.vn') { ... } Viết kiểu này vừa gọn, vừa tiện lại khô [...]

Read more
24 code ES6 tân tiến để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript

24 code ES6 tân tiến để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript

Tôi đích thân tự chọn vài trích đoạn những code hữu ích nhất từ trang ‘30secondsofcode’, vốn đã là 1 nguồn tài nguyên tuyệt vời. Và bạn cũng đừng ngại chi mà hãy ủng hộ nó hết mình nhé. Trong đề tài này tôi đã cố sắp xếp dựa theo cách sử dụng các thực hành của chúng. Và trả lời các câu hỏi thường gặp mà bạn có thể phải đối mặt trong dự án của mình: [irp posts="17790" name="Học Javascript 1: Syntax Parser, Execution Context, Lexical Environment là gì"] [irp posts="17717" name="Những thứ kỳ quặc của Javascript?"] 1. Cách để ẩn hết các yếu tố quy định? const hide = (...el) => [...el].forEach(e => (e.style.display = 'none')); // Example hide(document.querySelectorAll('img')); // Hides all <img> elements on the page 2. Làm thế nào để kiểm tra nếu yếu tố đó có lớp quy định? const hasClass = (el, className) => el.classList.contains(className); // Example hasClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); // true 3. Cách để chuyển đổi 1 lớp cho 1 yếu tố? const toggleClass = (el, className) => el.classList.toggle(className); // Example toggleClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); // The paragraph will not have [...]

Read more
Mẹo với Javascript (ES6) và thủ thuật để làm cho code sạch hơn, ngắn hơn, và dễ đọc hơn ( Phần 2)

Mẹo với Javascript (ES6) và thủ thuật để làm cho code sạch hơn, ngắn hơn, và dễ đọc hơn ( Phần 2)

Tái cấu trúc Tái cấu trúc là quá trình tách array hoặc object bên trái của dấu bằng. Array hoặc object có thể đến từ một biến, chức năng, hoặc phương trình. let [ a, b, c ] = [ 6, 2, 9]; console.log(`a=${a}, b=${b}, c=${c}`); //a=6, b=2, c=9 function foo() { return ['car', 'dog', 6 ]; } let [ x, y, z ] = foo(); console.log(`x=${x}, y=${y}, z=${z}`); // x=car, y=dog, z=6 Với việc tái cấu trúc object, các key của object có thể được liệt kê bên trong dấu ngoặc nhọn để lấy ra cặp key-value đó. Xem ví dụ để hiểu rõ hơn: function bar() { return {a: 1, b: 2, c: 3}; } let { a, c } = bar(); console.log(a); // 1 console.log(c); // 3 console.log(b); // undefined Đôi khi, bạn muốn lấy ra các giá trị nhưng gán chúng cho một biến mới. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng kết hợp cặp 'key: variable' ở bên trái dấu bằng. function baz() { return { x: 'car', y: 'London', z: { name: 'John', age: 21} }; } let { x: vehicle, y: city, z: { name: driver } } = baz(); console.log( `I'm going to ${city} with ${driver} in their ${vehicle}.` ); // I'm going to [...]

Read more