Thông tin về các công ty

 • IndustraCom
  Chi tiết

  IndustraCom

  Confident Commerce

  • Dịch vụ doanh nghiệp, Thương mại điện tử/ Bán lẻ

  • Hà Nội - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Australia

  • Công nghệ: CSS, HTML5, ASP.NET, JavaScript, C#, MVC, SQL, JQuery, .NET, Front-End, Back-End, Full-Stack, Database, VueJS

 • KMS Technology
  Chi tiết

  KMS Technology

  Global Technology Company

  • Product, Phần Mềm, Dịch vụ IT, Gia công phần mềm

  • Quận Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận 3, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: Over 1000

  • Quốc Tịch Công Ty: United States

  • Công nghệ: OOP, AngularJS, ASP.NET, Java, JavaScript, C#, MySQL, Python, NodeJS, .NET, QA, QC, MongoDB, Github, SQL Server, SVN, Git, Web/ Mobile, Data Analytics, Golang, Front-End, Back-End, Full-Stack, DevOps, ReactJS, Web, Big Data, React Native, Winform, Database, Machine Learning, Scrum, My SQL, C#/ Oop/ Net Framwork, Web Application, Data Structure & Algorithm, Data Science, Performance Testing, API, IT Security, Oracle SQL

Tin tức liên quan đến "Database"

 • Câu hỏi phỏng vấn Database Developer/ Database Administrator thường gặp

 • Database Administrator là gì? Làm thế nào để trở thành một DBA giỏi?

 • Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

 • Kỹ thuật tăng Database Performance, Availability và Scalability

 • Database developer là gì? Kỹ năng cần có của Database Developers

 • Quản lý realm database theo hướng micro-service trong iOS

 • Dùng Python viết hàm xử lý dữ liệu dưới tầng database cho PostgreSQL

 • Lưu RegisteredClient vào database trong Spring Authorization Server

 • Tạo database table tự động từ Hibernate Entity

 • Todo List: Xóa dữ liệu từ database

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm