All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

1 jobCSDL Oracle

Related posts

View all
Oracle SQL developer - Top 5 cách dùng thông minh

Oracle SQL developer - Top 5 cách dùng thông minh

Anh em có kinh nghiệm làm việc với nhiều hệ cơ sở dữ liệu, nếu đã làm việc với hệ cơ sở dữ liệu Oracle chắc không còn lạ gì Oracle SQL developer. Oracle SQL developer là công cụ miễn phí do Oracle phát triển, giúp anh em làm việc với hệ cơ sở dữ liệu Oracle. Bài viết này giới thiệu tới anh em một số tính năng chính, cách sử dụng sao cho hiệu quả công cụ này. Mong rằng bài viết này sẽ hữu dụng với anh em bước đầu làm quen với hệ cơ sở dữ liệu Oracle. Những anh em có kinh nghiệm cũng có thể tra cứu một số thủ thuật được đề cập trong bài viết. Rồi, bắt đầu thôi anh em. Tiền đề là đã cài đặt và kết nối thành công vào DB Oracle thông qua Oracle SQL developer nha. 1. Oracle SQL Developer là gì? Dành cho anh em mới bước đầu làm quen với Oracle SQL developer. Oracle SQL developer là giao diện người dùng (Graphical user [...]

Read more
Kết nối DB ORACLE từ PHP trên CENTOS 7, 8

Kết nối DB ORACLE từ PHP trên CENTOS 7, 8

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Văn Minh Để kết nối được đến cơ sở dữ liệu Oracle từ CentOS 7, 8, bạn cần cài đặt Oracle InstantClient. Và bạn cũng cần phần mở rộng OCI8 để gọi từ PHP. Cài đặt Oracle InstantClient Với el8 / CentOS 8 / stream / Rocky / Almalinux Trước hết, cần tải các gói cần thiết. $ cd /usr/local/src $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-basic-21.5.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-sqlplus-21.5.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-devel-21.5.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-jdbc-21.5.0.0.0-1.el8.x86_64.rpm Sau đó, cài đặt bằng lệnh sau. $ cd /usr/local/src $ dnf localinstall oracle* --nogpgcheck Với el7 / CentOS 7 Bạn cũng cần tải các gói cần thiết trước. $ cd /usr/local/src $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-basic-21.5.0.0.0-1.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-sqlplus-21.5.0.0.0-1.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-devel-21.5.0.0.0-1.x86_64.rpm $ wget https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/215000/oracle-instantclient-jdbc-21.5.0.0.0-1.x86_64.rpm Rồi cài đặt bằng lệ [...]

Read more
Phần 1: Giới thiệu Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) – Hệ Quản Trị CSDL

Phần 1: Giới thiệu Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) – Hệ Quản Trị CSDL

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng Trong phần này mình sẽ giới thiệu các vấn đề liên quan đến CSDL (Database) như: khái niệm, mô hình, …  CSDL CSDL là gì? Khái niệm CSDL: theo hiểu biết của mình CSDL là tập hợp tất cả các dữ liệu rời rạc thành 1 hệ thống dữ liệu có thứ tự và có thể liên kết các dữ liệu với nhau.VD: Trong cuộc sống bạn có thể thấy rất nhiều cơ sở dữ liệu đó, nếu bạn vào thư viện thì ở trên đó là một cơ sở dữ liệu, phân loại sách theo chủ đề: xã hội, tự nhiên, khoa học … đó cũng là một dạng cở sở dữ liệu đơn giản. Mục đích ta sử dụng CSDL là vì cho dễ quản lý và tìm kiếm, thống nhất việc lưu trữ thông tin. Có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng khi cần thông tin nào đó và cũng có thể lôi các “dòng họ” liên [...]

Read more
Phần 2: Giới thiệu xung quanh Cơ Sở Dữ Liệu(CSDL)

Phần 2: Giới thiệu xung quanh Cơ Sở Dữ Liệu(CSDL)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mô hình kiến trúc hệ quản trị CSDL gồm 3 mức: Mức ngoài (External Level) hoặc mức khung nhìn (View Level): xác định các giao diện như những ứng dụng, tương tác và hiển thị cho người sử dụng. Mức quan niệm (Conceptual Level) hoặc mức logic: còn gọi là mô hình quan niệm của dữ liệu (MQD) hoặc mô hình logic của dữ liệu (MLD). Nó xác định cách sắp xếp thông tin bên trong CSDL; Mức trong (Internal Level) hoặc mức vật lý (Physical Level): xác định cách thức lưu trữ dữ liệu và các phương pháp truy cập vào đó; Giữa ba mức này có hai ánh xạ(mapping):Ánh xạ giữa mức ngoài và mức quan niệmÁnh xạ giữa mức trong và mức quan niệm Mô phỏng cho mô hình kiến trúc hệ quản trị CSDL là mô hình ANSI/SPARC ra đời [...]

Read more