All
Jobs

Get job alert for this search

Related posts

View all
So sánh RDBMS và NoSQL. Nên sử dụng loại CSDL nào cho dự án của bạn?

So sánh RDBMS và NoSQL. Nên sử dụng loại CSDL nào cho dự án của bạn?

Nhu cầu lưu trữ và quản lý dữ liệu trong thời đại công nghệ hiện nay là vô cùng lớn, đặc biệt là với các hệ thống Big Data cũng như phục vụ cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hay IoT. NoSQL đang được xem là một giải pháp phù hợp dành cho các bài toán có khối lượng lưu trữ dữ liệu khổng lồ; tuy nhiên RDBMS vẫn luôn đem lại giải pháp tốt cho hầu hết các ứng dụng hiện nay. Bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau so sánh RDBMS và NoSQL để xem bạn sẽ lựa chọn loại CSDL nào dành cho dự án sắp tới nhé. RDBMS – Cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS: Relational Database Management System là loại cơ sở dữ liệu mà trong đó dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các hàng và cột trong bảng; mối quan hệ giữa các bảng được xác định thông qua khóa chính (primary key) và khóa ngoài (foreign key). Đặc điểm củ [...]

Read more
Phần 1: Giới thiệu Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) – Hệ Quản Trị CSDL

Phần 1: Giới thiệu Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) – Hệ Quản Trị CSDL

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng Trong phần này mình sẽ giới thiệu các vấn đề liên quan đến CSDL (Database) như: khái niệm, mô hình, …  CSDL CSDL là gì? Khái niệm CSDL: theo hiểu biết của mình CSDL là tập hợp tất cả các dữ liệu rời rạc thành 1 hệ thống dữ liệu có thứ tự và có thể liên kết các dữ liệu với nhau.VD: Trong cuộc sống bạn có thể thấy rất nhiều cơ sở dữ liệu đó, nếu bạn vào thư viện thì ở trên đó là một cơ sở dữ liệu, phân loại sách theo chủ đề: xã hội, tự nhiên, khoa học … đó cũng là một dạng cở sở dữ liệu đơn giản. Mục đích ta sử dụng CSDL là vì cho dễ quản lý và tìm kiếm, thống nhất việc lưu trữ thông tin. Có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng khi cần thông tin nào đó và cũng có thể lôi các “dòng họ” liên [...]

Read more
Phần 2: Giới thiệu xung quanh Cơ Sở Dữ Liệu(CSDL)

Phần 2: Giới thiệu xung quanh Cơ Sở Dữ Liệu(CSDL)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mô hình kiến trúc hệ quản trị CSDL gồm 3 mức: Mức ngoài (External Level) hoặc mức khung nhìn (View Level): xác định các giao diện như những ứng dụng, tương tác và hiển thị cho người sử dụng. Mức quan niệm (Conceptual Level) hoặc mức logic: còn gọi là mô hình quan niệm của dữ liệu (MQD) hoặc mô hình logic của dữ liệu (MLD). Nó xác định cách sắp xếp thông tin bên trong CSDL; Mức trong (Internal Level) hoặc mức vật lý (Physical Level): xác định cách thức lưu trữ dữ liệu và các phương pháp truy cập vào đó; Giữa ba mức này có hai ánh xạ(mapping):Ánh xạ giữa mức ngoài và mức quan niệmÁnh xạ giữa mức trong và mức quan niệm Mô phỏng cho mô hình kiến trúc hệ quản trị CSDL là mô hình ANSI/SPARC ra đời [...]

Read more