All
Companies

Related posts

View all
CODEIGNITER bỏ Index.PHP trên URL. Đảm bảo .HTACCESS và MOD_REWRITE đã hoạt động?

CODEIGNITER bỏ Index.PHP trên URL. Đảm bảo .HTACCESS và MOD_REWRITE đã hoạt động?

Bài viết được sự cho phép của BQT Kinh nghiệm lập trình Khi deploy project lên server, chắc hẳn không ít bạn đã từng gặp lỗi không nhận diện được index.php 1 cách tự động như dưới localhost. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cách fix lỗi này một cách đầy đủ. Trước hết chúng ta cần kiểm tra các vấn đề sau: Kiểm tra xem .htaccess có hoạt động không? Kiểm tra xem mod_rewrite có hoạt động không? Thực hiện update cấu hình [irp posts="7838" name=" Code dễ đọc" là như thế nào?"] [irp posts="237" name=" Làm PM, theo anh không cần biết về code, nhưng phải hiểu về SQL, database, những khái niệm cơ bản của code""] Kiểm tra .htaccess có hoạt động không? Cách đơn giản nhất để kiểm tra điều này, bạn mở file .htaccess lên. Thêm bất kì đoạn code nào vào đầu file. VD: <test>. Sau đó khởi động lại Apache. Theo dõi trình duyệt nếu nhận được lỗi như sau [...]

Read more