All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

2 jobsASP.NET Core

Related posts

View all
Java Core là gì? Phân biệt Java Core và Java

Java Core là gì? Phân biệt Java Core và Java

Java là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất hiện nay với ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ lập trình Web, viết ứng dụng cho desktop, thiết bị di động hay các phần mềm hệ thống lớn. Ngôn ngữ lập trình Java bao gồm nhiều thành phần, phiên bản khác nhau và khiến cho anh em lập trình viên có thể dễ bị nhầm lẫn giữa các khái niệm như Java Core, Java SE, Java EE,… Bài viết hôm nay chúng ta cùng đi trả lời cho câu hỏi Java Core là gì và phân biệt được Java Core và các phiên bản Java khác để hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này nhé. Các phiên bản của ngôn ngữ lập trình Java Java là ngôn ngữ lập trình bậc cao, thiết kế cho việc triển khai lập trình hướng đối tượng; đây là ngôn ngữ độc lập với nền tảng tức là khô [...]

Read more
SAGA Pattern trong kiến trúc ngân hàng lõi (Core Bank Architecture)

SAGA Pattern trong kiến trúc ngân hàng lõi (Core Bank Architecture)

Bài viết đến từ anh Trần Minh Thiện - Giám đốc Kiến trúc Giải pháp Enterprise Architect team @Techcombank 1. Tổng quan  Trong các hệ thống phân tán (distributed systems), các giao dịch thương mại (business transactions) qua nhiều tầng dịch vụ (multiple-layer services) cần thiết có một cơ chế để đảm bảo dữ liệu phải nhất quán xuyên suốt. Vì vậy, khái niệm SAGA đại diện cho một mô hình hoạt động thương mại tổng quát (như khi ta đặt một  chuyến du lịch) gồm nhiều yêu cầu chuyên sâu (low-level requests) mà mỗi yêu cầu này sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu trong từng service đơn lẻ. Mỗi yêu cầu cũng  sẽ chứa một yêu cầu khôi phục (compensating request) chỉ được thực hiện khi yêu cầu ban đầu bị lỗi. 2. Ngữ cảnh  Giao dịch (transactions) là thành phần chủ yếu trong mọi ứng dụng doanh nghiệp (enterprise application). Không có giao dịch sẽ không thể duy trì tính nhất [...]

Read more
Top 5 câu hỏi phỏng vấn ASP.NET thường gặp và cách trả lời

Top 5 câu hỏi phỏng vấn ASP.NET thường gặp và cách trả lời

Quay lại với chuỗi bài phỏng vấn các ngôn ngữ lập trình, lần này là ASP.NET. Thế gian không chia thành 2 phe là .NET và Java nha. Anh em nào có dự định phỏng vấn .NET thì bài viết này đích thị là danh cho anh em rồi. Nhưng nếu anh em làm Java, làm Golang, anh em cũng có thể tham khảo. Nắm được một số điểm cơ bản của .NET cũng như kiến trúc .NET cũng tốt. Ôi dào dễ ăn lắm anh em ơi. Dễ hơn JS, SQL này kia đấy. Cứ tự tin mà xúc thôi à. Bắt đầu thôi anh em, điểm qua lần lượt 5 câu nha! 1. Giải thích mô hình MVC trong ASP.NET Câu hỏi đầu tiên phỏng vấn ASP.NET tất nhiên là câu hỏi về architectural pattern. Với một số anh em đi làm đã có kinh nghiệm thì MVC không còn là gì quá xa lạ. Nhưng thôi cũng điểm qua chút định nghĩa. MVC is a software architectural pattern that divides an application into three main parts [...]

Read more
Cách mà babel preset-env, core-js, browserslistrc làm việc với nhau

Cách mà babel preset-env, core-js, browserslistrc làm việc với nhau

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An Thiết đặt babel Với input là code js với các syntax mới, babel sẽ transform thành code mà trình duyệt có thể hiểu được. Chúng ta sẽ cần các gói babel cần thiết npm i @babel/core @babel/preset-env @babel/cli --save-dev Bên trong file config của babel, babel.config.json chúng ta sẽ tìm thấy phần thiết đặt preset-env { "presets": [ "@babel/preset-env" ] } @babel/preset-env là một bộ các plugin của babel để nó có thể transform các syntax mới, tùy theo trình duyệt mà chúng ta chỉ định Trình duyệt được chỉ định có thể set trong file babel.config.json hoặc dùng một file riêng .browserslistrc, hoặc trong package.json Dùng file package.json "browserslist": [ "defaults", "not IE 11", "maintained node versions" ] Dùng file .browserslistrc defaults not IE 11 maintained node versions Ví dụ với đoạn code như sau const obj = { arr: [1, 2, 3, 4], printArr() { console.log(...this.arr); } }; obj.printArr(); Sau khi transform với thiết đặt browser là IE11, chúng ta sẽ có "use strict"; function _toConsumableArray(arr) { return _arrayWithoutHoles(arr) || _iterableToArray(arr) || _unsupportedIterableToArray(arr) || _nonIterableSpread(); } function _nonIterableSpread() { throw new TypeError("Invalid attempt to spread non-iterable instance.\nIn [...]

Read more