1 việc làm ABAP

Thông tin về các công ty

 • TEAMWORK
  Chi tiết

  TEAMWORK

  One Company. One Team. One goal

  • Outsourcing, Dịch vụ IT, Gia công phần mềm, Công nghệ thông tin

  • Quận 12, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Switzerland

  • Công nghệ: Linux, AWS, SAP, ABAP, Vmware, Azure

 • OneTech Asia Joint Stock
  Chi tiết

  OneTech Asia Joint Stock

  OneTech is a consulting & developing software & IT services company

  • Phần Mềm

  • Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: Unity, JavaScript, Front-End, Back-End, SAP, ABAP, Cloud

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm