Talent Success

Talent Success

Talent Success's Client

VFX ARTIST (VFX 2D & 3D)

Khách hàng của Talent Success tuyển dụng VFX Artist làm việc tại Hà Nội.

Your role & responsibilities:

 • Thực hiện motion graphic, HUD, phục  vụ cho các short film hoặc trailer của dự án
 • Biết và có khả năng tạo texture 2D chủ động hoặc thu thập là một lợi thế
 • Có thẩm mĩ và mỹ thuật hoặc thông qua các khóa học Artirst 2D và 3D là một lợi thế

Your skills & qualifications:

 • Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Thành thạo after effect hoặc 1 phần mềm compostire nào khác như davinci, nuke, fussion....
 • Thành thạo tạo prefab VFX 2D và 3D trong tool unity dựa theo kịch bản của Game Designers thông qua ref dạng video, art concept, image
 • Thành thạo việc tối ưu hóa performace với VFX của mình làm ra
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ trên unity để ghép VFX theo frame của Animation hoặc theo event dựa theo kịch bản của Game
 • Chủ động tư vấn góp ý cho Game designer và team members để cải thiện game feel và add các VFX tăng cao chất lượng dự án
1 hour ago

Location

 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Year of experience

06 tháng

Level

Fresher, Junior

Job Type

Skills

Website

Location

 • Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội
 • Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam