TopDev

Trưởng phòng sản phẩm - Product Manager

CÔNG TY TNHH STACK TECH

108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Job Description
About Company

Chúng tôi là công ty tiên phong phát triển phần mềm đám mây hàng đầu của Singapore với phạm vi kinh doanh toàn cầu, mang đến cho bạn một giai đoạn thăng tiến rộng rãi và các cơ hội phát triển quốc tế. Hệ thống lương và phúc lợi đáng tự hào cũng như hệ thống tiền thưởng phong phú và đa dạng phản ánh sự ghi nhận cao của chúng tôi đối với thành tích xuất sắc của bạn. Quản lý phẳng trong công ty khuyến khích giao tiếp cởi mở và đổi mới để mọi tiếng nói đều có thể được lắng nghe. Chúng tôi tuân thủ luật lao động, cung cấp cho bạn chế độ nghỉ phép có lương thỏa đáng và quan tâm đến sức khỏe của nhân viên cũng như cân bằng công việc. Chúng tôi cung cấp bữa tối và phương tiện di chuyển trong thời gian bạn làm thêm giờ cho công ty, đảm bảo sự chăm sóc ở mọi nơi. Công ty được trang bị phòng tập thể dục tiên tiến và quan tâm đến sức khỏe tổng thể của nhân viên. Hãy tham gia cùng chúng tôi và cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn! StackTech hiện có nhu cầu cho từng dòng sản phẩm và có định hướng kinh doanh phong phú, liên quan đến người quản lý sản phẩm, back-end, front-end, vận hành và bảo trì, phân tích dữ liệu, phát triển dữ liệu và thuật toán.

We are Singapore's leading cloud software development unicorn company with global business coverage, providing you with a broad promotion stage and international development opportunities. Our proud salary and benefits system and rich and diverse bonus system reflect our high recognition of your outstanding performance. Flat management within the company encourages open communication and innovation so that every voice can be heard. We comply with labor laws, provide you with adequate paid leave, and care about employee health and work balance. We provide dinner and transportation while you work overtime for the company, ensuring the care is everywhere. The company is equipped with an advanced gym and pays attention to the overall health of its employees. Join us and create a better future together! StackTech currently has demand for each product line, and has rich business directions, involving product managers, back-end, front-end, operation and maintenance, data analysis, data development, and algorithms. Welcome to forward and recommend!

Your role & responsibilities

TOC product manager:

 • Responsible for the analysis and insight of C-end user needs, product design, prototype and PRD output, demand review, etc.;
 • Promote the product development and testing process, and coordinate resources during the product development process;
 • Monitor the operation of the product after it is launched, and continuously iteratively optimize the product's functions and experience based on data and user feedback;

Trưởng phòng sản phẩm TOC

 • Chịu trách nhiệm phân tích và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người dùng C-end, thiết kế sản phẩm, đầu ra nguyên mẫu và PRD, đánh giá nhu cầu, v.v.;
 • Thúc đẩy quá trình phát triển và thử nghiệm sản phẩm, đồng thời điều phối các nguồn lực trong quá trình phát triển sản phẩm;
 • Giám sát hoạt động của sản phẩm sau khi ra mắt và liên tục tối ưu hóa lặp đi lặp lại các chức năng và trải nghiệm của sản phẩm dựa trên dữ liệu và phản hồi của người dùng;

TOB product manager:

 • Responsible for product work related to SaaS platform planning and construction.
 • The specific product scope may include functional modules or subsystems such as content management, client APP management, sales business management, user accounts, and content transactions.
 • Understand the company's strategy and product positioning, conduct competitive product research, analyze and dismantle business-side needs, determine necessity and priority, and provide corresponding solutions and functional designs.
 • Connect with UI design, development, testing, pre-sales and other departments to effectively control requirements and versions, analyze business data, promote continuous product iteration, and constantly think about long-term evolution routes and explore innovation directions.

Trưởng phòng sản phẩm TOB:

 • Responsible for product work related to SaaS platform planning and construction.
 • The specific product scope may include functional modules or subsystems such as content management, client APP management, sales business management, user accounts, and content transactions.
 • Understand the company's strategy and product positioning, conduct competitive product research, analyze and dismantle business-side needs, determine necessity and priority, and provide corresponding solutions and functional designs.
 • Connect with UI design, development, testing, pre-sales and other departments to effectively control requirements and versions, analyze business data, promote continuous product iteration, and constantly think about long-term evolution routes and explore innovation directions.

 

Your skills & qualifications

TOC product manager

 • More than 3 years of working experience as a SaaS product manager in the toB field, with practical experience and understanding of the business model, business processes, multi-tenant design, permission management, etc. of SaaS platform products.
 • Have strict logical and structural thinking, be able to use systematic thinking to analyze business needs, and be proficient in using various commonly used software to complete product design efficiently.
 • Have a sense of product ownership, be willing to take responsibility, have good communication, teamwork spirit, and a certain degree of stress resistance.
 • Unified recruitment of bachelor degree or above. Applicants with a global perspective and overseas business experience will be given priority. Applicants with experience in CRM, customer service, risk control systems and other services will be given priority.

Trưởng phòng sản phẩm TOC:

 • Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc về các sản phẩm Internet, có kinh nghiệm phong phú về các dự án C-side;
 • Dựa trên dữ liệu, với các ý tưởng phân tích dữ liệu độc đáo và có thể xác minh các giả thuyết một cách khéo léo thông qua thử nghiệm AB và các phương pháp khác;
 • Có khả năng tạo mẫu sản phẩm Internet phong phú và các thiết kế hoàn chỉnh như lưu đồ, sơ đồ khái niệm và sơ đồ nguyên mẫu.
 • Làm quen với quy trình lập kế hoạch sản phẩm, bao gồm phân tích thị trường, phân tích nhu cầu, thiết kế chức năng sản phẩm, thiết kế quy trình kinh doanh, thiết kế giao diện, nghiên cứu người dùng và thử nghiệm khả năng sử dụng, v.v.;
 • Có kỹ năng giao tiếp, hiểu biết và phối hợp tốt, chủ động, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc
 • Thống nhất tuyển dụng trình độ đại học trở lên

TOB product manager:

 • More than 3 years of working experience as a SaaS product manager in the toB field, with practical experience and understanding of the business model, business processes, multi-tenant design, permission management, etc. of SaaS platform products.
 • Have strict logical and structural thinking, be able to use systematic thinking to analyze business needs, and be proficient in using various commonly used software to complete product design efficiently.
 • Have a sense of product ownership, be willing to take responsibility, have good communication, teamwork spirit, and a certain degree of stress resistance.
 • Unified recruitment of bachelor degree or above. Applicants with a global perspective and overseas business experience will be given priority. Applicants with experience in CRM, customer service, risk control systems and other services will be given priority.

Trưởng phòng sản phẩm TOB

 • Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm giám đốc sản phẩm SaaS trong lĩnh vực toB, có kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về mô hình kinh doanh, quy trình kinh doanh, thiết kế nhiều bên thuê, quản lý quyền, v.v. của các sản phẩm nền tảng SaaS.
 • Có tư duy logic và cấu trúc chặt chẽ, có thể sử dụng tư duy hệ thống để phân tích nhu cầu kinh doanh và sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng khác nhau để hoàn thành thiết kế sản phẩm một cách hiệu quả.
 • Có ý thức làm chủ sản phẩm, sẵn sàng chịu trách nhiệm, giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm và có khả năng chống chịu căng thẳng nhất định.
 • Thống nhất tuyển dụng có trình độ đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên có tầm nhìn toàn cầu và kinh nghiệm kinh doanh ở nước ngoài, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về CRM, dịch vụ khách hàng, hệ thống kiểm soát rủi ro và các dịch vụ khác.

Benefits for you

 • Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
 • Hoạt động Team Building hằng năm
 • Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 9h30 - 12h00, chiều 13h00 - 18h30)

About Company

CÔNG TY TNHH STACK TECH

0 job opening

Company information

Industry

Phần Mềm

Company size

100-499 Employees

Nationality

Vietnam

z4672226624729_f2cc435a58dda20c3207ff419b83b3ce.jpg
z4672226616825_6682b3d9757cd8e3329d0209e0162fbe.jpg
73d4e84c70333d64322b21bc96b47fd2.jpg

General information

Minimum year of experience

Level

Job Type

Contract type

Tech stack

Recruitment Progress

 • Round 1: 1 Vòng PV về technical
 • Round 2: Phỏng vấn với Tổng giảm đốc

⚙️ Candidates supporters