TopDev

Tester/QC

South Telecom

Đường Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Job Description
About Company

Your role & responsibilities

 • Phát triển và thực hiện các kế hoạch kiểm thử tự động và kiểm thử hiệu năng, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng. 
 • Viết và bảo trì các kịch bản kiểm thử tự động dành cho các nền tảng Mobile App, Web và API. 
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận phát triển để xác định các yếu tố gây lỗi và đề xuất các giải pháp kỹ thuật.
 • Thực hiện và quản lý việc tracking bugs, đảm bảo mọi lỗi được ghi chép và xử lý kịp thời. 
 • Làm việc với các nhóm phát triển để thiết kế và thực hiện các chiến lược kiểm thử toàn diện. 
 • Tối ưu hóa quy trình kiểm thử tự động để cải thiện hiệu quả và giảm thời gian kiểm thử.

Your skills & qualifications

 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm automation test
 • Có kiến thức tốt về các phương pháp kiểm thử phần mềm, các công cụ kiểm thử tự động và quy trình kiểm thử phần mềm.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển các framework kiểm thử tự động bằng các tools (Selenium, Katalon...)
 • Thành thạo automation test, viết kịch bản với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (Java, PHP, .NET, NodeJS....)
 • Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

Benefits for you

 • Bonus: 13th-14th month salary & Performance bonus.
 • Health and Social insurance.
 • Annual Health Checkup
 • Team building, Event, Company trip.
 • Time working: from Monday to Friday.

Company

South Telecom

Industry

Dịch vụ IT, Internet

Company size

100-499

Nationality

Vietnam

About us

3088f072ac3b4796de48e6d57f72f99d.jpg
2a23b21287e52c5c8471606ad8e421e3.jpg
124e21c776438a53b642e5f1e02f4cc7.jpg
88b84bc6483f5b7e33b174f35ecf8f57.jpg
c88b38d8ab599788969dbb196674e623.jpg
0ccb517cdf5e4317e5955130808bbcda.jpg

General information

Minimum year of experience

Level

Job Type

Contract type

Recruitment Progress

 • Round 1: HRM phỏng vấn qua điện thoại
 • Round 2: Phỏng vấn trực tiếp với Manager hoặc CEO
 • Round 3: Một vài trường hợp sẽ cần làm bài test kỹ thuật

⚙️ Candidates supporters

🧑🏾‍💻 Prepare for interviews

Checking TopDev QnA tool to practice your answers to common interview questions.

Read QnA for interviews