ARTSTUFF

ARTSTUFF

we create a woah!

Tester

Your role & responsibilities:

 • Review và phân tích yêu cầu hệ thống phần mềm của công ty.
 • Phối hợp cùng BA/PO/DEV team để thiết kế test plans/test suites/test cases phù hợp.
 • Thực thi test plans/test suites/test cases (thủ công hoặc tự động) và phân tích kết quả.
 • Báo cáo bugs, errors, hỗ trợ developer trong quá trình reproduce bugs, errors.Đảm bảo phần mềm đạt tiêu chuẩn về chất lượng cho mỗi release.
 • Nghiên cứu, phát triển và áp dụng các kỹ thuật testing nhằm nâng cao chất lượng hệ thống phần mềm
 • Hoàn thành những nhiệm vụ liên quan khác được giao từ quản lý cấp trên.

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phần mềm, hệ thống thông tin hoặc những ngành học liên quan.
 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tester ít nhất 1 năm.
 • Nắm rõ các kỹ thuật test, thành thạo việc thiết kế test plan, test suite, test case
 • Có khả năng viết tài liệu rõ ràng, dễ hiểu.
 • Có kinh nghiệm về performance testing
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về security/vulnerability testing.
 • Nhạy bén, có kiến thức về các hệ thống commercial.
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt.
 • Tinh thần làm việc nhóm và tổ chức tốt, thảo luận cởi mở và có tinh thần xây dựng.
 • Từng làm việc với mô hình Agile/Scrum kết hợp các công cụ như Jira, Confluence,...
 • Có năng lực giải quyết vấn đề với áp lực thời gian lớn.

Kỹ năng cần có nhưng không bắt buộc:

 • Có kiến thức về API testing kết hợp các công cụ Postman, JMeter, SoapUI,...
 • Từng làm việc với các hệ thống quản lý test case như qTest, Zephyr,...
 • Khả năng đọc hiểu và viết automation script (Cucumber, Jbehave, Selenium, Robo fwk,...).
 • Có kinh nghiệm về DevOps, CI/CD (Jenkins, Docker, Integration,...).
 • Có kiến thức và hiểu biết về Marketplace, ERP.

Expired

Location

 • 94 đường số 5A, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead
ARTSTUFF

Website

Location

 • 94 đường số 5A, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam