TopDev

SENIOR TESTER

Quang Hưng

Vp ở Q1: Tầng 18,Tòa TNR, 180_192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Vp ở Phú Nhuận: Số 4 Hoa Sữa, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Job Description
About Company

We are seeking a Senior Tester to join our development team. The candidate will play a crucial role in ensuring the quality of our products and services through the implementation of high-quality and efficient testing.

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Kiểm thử Cao cấp để tham gia vào đội ngũ phát triển của chúng tôi. Ứng viên sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thông qua việc thực hiện các kiểm thử chất lượng cao và hiệu quả.

Your role & responsibilities

 • Conduct tests throughout the product development process and User Acceptance Testing (UAT)

       Thực hiện các kiểm thử trong quá trình phát triển sản phẩm và kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT).

 • Develop test plans, prepare test scenarios, and report test results.

       Phát triển kế hoạch kiểm thử, chuẩn bị các kịch bản kiểm thử và báo cáo kết quả kiểm thử.

 • Develop and maintain test scripts to optimise the testing process.

       Phát triển và duy trì các kịch bản kiểm thử để tối ưu hóa quá trình kiểm thử.

 • Work closely with the development and management teams to understand product requirements and functionalities.

       Phối hợp chặt chẽ với nhóm phát triển và quản lý để hiểu rõ yêu cầu và chức năng của sản phẩm.

 • Verify and report errors and issues during the testing process.

       Xác minh và báo cáo các lỗi và vấn đề trong quá trình kiểm thử.

 

Your skills & qualifications

 • Must have 05+ years of experience in software testing.

       Kinh nghiệm ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

 • Detail-oriented, diligent, and meticulous in work.

       Cẩn thận, chăm chỉ và tỉ mỉ trong công việc.

 • Strong knowledge of automated testing methods and tools is advantageous

       Hiểu biết vững về các phương pháp và công cụ kiểm thử tự động là một lợi thế.

 • Ability to work efficiently under pressure and in a high workload environment.

       Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực và trong môi trường với khối lượng công việc cao.

 • Good communication and teamwork skills.

       Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Benefits for you

 • Salary: negotiation or higher, depending on the candidate's performance assessment.
 • Mức lương: thương lượng hoặc cao hơn, dựa trên đánh giá năng lực.
 • Bonuses for holidays and Lunar New Year’s Eve. Bonus base on monthly/ quarterly/ yearly business
 • Thưởng các ngày lễ, Tết. Thưởng theo doanh số hàng tháng/quý/năm
 • Sponsor 100% of meal expenses.
 • Hỗ trợ 100% chi phí bữa ăn.
 • Sponsor 100% of VISA/Work Permit costs after the probationary period.
 • Hỗ trợ 100% chi phí VISA/Work Permit sau thời gian thử việc.
 • Sponsor 100% of apartment rental costs (located in the Central area, with full amenities such as Super Mall, Swimming pool, Gym, Co-working space...)
 • Hỗ trợ 100% chi phí thuê căn hộ (nằm tại khu vực Trung tâm, có đầy đủ tiện ích như Super Mall, Hồ bơi, Gym, Co-working space...)
 • Monthly days off: 06 days per month during the probationary period, 07 days per month as an official
 • Ngày nghỉ hàng tháng: 06 ngày/tháng trong thời gian thử việc, 07 ngày/tháng khi làm chính thức
 • Company-sponsored annual vacation benefit
 • Chế độ nghỉ phép hàng năm do công ty tài trợ
 • Sponsor 100% of the costs of professional development courses relevant to the role (at the employee's request), with no reimbursement required upon resignation.
 • Tài trợ 100% chi phí cho các khóa học phát triển chuyên môn phù hợp với vai trò (theo yêu cầu của nhân viên), không yêu cầu hoàn trả khi từ chức.

Company

Quang Hưng

Industry

undefined

Company size

Nationality

Vietnam

About us

General information