CÔNG TY TNHH ESUHAI

CÔNG TY TNHH ESUHAI

GIÁO DỤC ĐỂ PHÁT TRIỂN - ĐÀO TẠO ĐỂ LÀM VIỆC - TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Senior .NET Developer

Your role & responsibilities:

 • Lập trình phát triển các ứng dụng quản lý trong công ty trên nền tảng công nghệ Microsoft (.Net, C#, Net Core API, SQL) và các công nghệ Front-end tiên tiến Angular, ReactJS
 • Bảo trì, nâng cấp các ứng dụng quản lý nội bộ
 • Tham gia trực tiếp vào quá trình phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, chức năng cho hệ thống
 • Xây dựng hệ thống thư viện API đáp ứng nhu cầu vận hành của các ứng dụng trong hệ sinh thái hoạt động kinh doanh của công ty
 • Tham gia vào các dự án tích hợp hệ thống với CRM, ERP
 • Hỗ trợ các công việc dự án phát sinh theo chỉ đạo từ trưởng phòng ban

Your skills & qualifications:

 • Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với C#, .NET (.NET Core, Web API)
 • Có kinh nghiệm và kiến thức vững về các công cụ lập trình giao diện: HTML/ CSS, Responsive, JavaScript, Bootstrap, Ant Design, Tailwind CSS, Material UI, ...
 • Có kiến thức về lập trình Database, SQL server
 • Có kiến thức về các framework JavaScript như Angular, React là điểm cộng (sẽ được training trong quá trình làm việc)
 • Có kiến thức và kinh nghiệm lập trình Mobile là một lợi thế (React Native, Xamarin, Flutter,...)
 • Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile là lợi thế
 • Khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao

Expired

Location

 • 40/12 - 40/14 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

3 năm

Level

Senior

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn chuyên môn + sự phù hợp về văn hóa
 • Round 2:

  Phỏng vấn với Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH ESUHAI
CÔNG TY TNHH ESUHAI
CÔNG TY TNHH ESUHAI

Website

Location

 • 40/12 - 40/14 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam