T&C Logistics

T&C Logistics

You sell, We fulfill

Senior Database

Up to 4******* VND
 • Tham gia phân tích và thiết kế CSDL đáp ứng đúng và đủ theo yêu cầu của tasks.
 • Đảm bảo CSDL luôn ổn định, thời gian down-time không quá 10 giờ/năm và thời gian phục hồi dữ liệu backup trong vòng 2 giờ (nếu có sự cố phát sinh).
 • Đảm bảo sự cố cần phục hồi CSDL không vượt quá 1 lần/năm.
 • Quản lý và đảm bảo việc sao lưu (backup) dữ liệu được ổn định và đầy đủ. 
 • Hỗ trợ vận hành xuyên suốt trong thời gian làm việc của công ty.

Your role & responsibilities:

 • Chịu trách nhiệm thiết kế chính cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 • Luôn theo sát và hiểu rõ sản phẩm để từ đó phân tích và cung cấp thiết kế phù hợp.
 • Xây dựng và quản trị hệ CSDL thông qua các monitor tool. Đảm bảo tính ổn định (Availability) và tính cân bằng (Load Balancing).
 • Đảm bảo CSDL được lưu trữ và backup thường xuyên.
 • Kiểm tra, tối ưu hiệu suất và xử lý các sự cố phát sinh của CSDL.
 • Hiểu rõ thành viên trong team, phân công tasks và ước lượng deadline chính xác. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá chất lượng công việc của thành viên trong nhóm.

Your skills & qualifications:

 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm +
 • Có kiến thức sâu về Postgres, MongoDB, SQLServer, GraphDB, ….
 • Có kiến thức về DataWarehouse, BI.
 • Chịu khó học hỏi và làm việc dưới áp lực.
 • Có tư duy lập trình và kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu lớn, với số người dùng lớn
1 week ago

Location

 • No 1, C18 street, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn Online
 • Round 2:

  Gửi bài Test
T&C Logistics

Website

Location

 • No 1, C18 street, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam