TopDev

Senior Database

T&C Logistics

No 1, C18 street, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Job Description
About Company
 • Tham gia phân tích và thiết kế CSDL đáp ứng đúng và đủ theo yêu cầu của tasks.
 • Đảm bảo CSDL luôn ổn định, thời gian down-time không quá 10 giờ/năm và thời gian phục hồi dữ liệu backup trong vòng 2 giờ (nếu có sự cố phát sinh).
 • Đảm bảo sự cố cần phục hồi CSDL không vượt quá 1 lần/năm.
 • Quản lý và đảm bảo việc sao lưu (backup) dữ liệu được ổn định và đầy đủ. 
 • Hỗ trợ vận hành xuyên suốt trong thời gian làm việc của công ty.

Your role & responsibilities

 • Chịu trách nhiệm thiết kế chính cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 • Luôn theo sát và hiểu rõ sản phẩm để từ đó phân tích và cung cấp thiết kế phù hợp.
 • Xây dựng và quản trị hệ CSDL thông qua các monitor tool. Đảm bảo tính ổn định (Availability) và tính cân bằng (Load Balancing).
 • Đảm bảo CSDL được lưu trữ và backup thường xuyên.
 • Kiểm tra, tối ưu hiệu suất và xử lý các sự cố phát sinh của CSDL.
 • Hiểu rõ thành viên trong team, phân công tasks và ước lượng deadline chính xác. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá chất lượng công việc của thành viên trong nhóm.

Your skills & qualifications

 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm +
 • Có kiến thức sâu về Postgres, MongoDB, SQLServer, GraphDB, ….
 • Có kiến thức về DataWarehouse, BI.
 • Chịu khó học hỏi và làm việc dưới áp lực.
 • Có tư duy lập trình và kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu lớn, với số người dùng lớn

Benefits for you

 • Attractive salary & benefits in the labor market
 • We love what we do and we work hard but we are also flexible and have fun in the process
 • We work as a team - we are open to new ideas, resolve issues together, and continue to learn from each other
 • Dynamic, friendly working environment
 • Clear and stable career growth
 • Many opportunities for personal and professional development
 • Company trip and regular team building events, sport activities…
 • Free tea & coffee corner
 • A variety of corporate events: sports competitions, monthly birthday parties, team building parties, Family Day party, Year End party
 • Mon - Fri (8:00 - 17:30)

About Company

T&C Logistics

0 job opening

Company information

Industry

Logistics

Company size

25-99 Employees

Nationality

Vietnam

gallery_wN8pAZH1HvkErBoH6jNCBi3udTQj36b9.jpeg

General information

Minimum year of experience

Level

Job Type

Contract type

Recruitment Progress

 • Round 1: Phỏng vấn Online
 • Round 2: Gửi bài Test

⚙️ Candidates supporters