TopDev

Senior Card Developer

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Job Description
About Company

Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động phát triển được giao. Đề xuất kiến trúc chung cho hệ thống, đảm bảo phù hợp với chiến lược chung cũng như nhu cầu phát triển kinh doanh. Thực hiện phân tích yêu cầu phát triển và đưa ra giải pháp cho các dự án cũng như BAU CR, đồng thời quản lý công việc thuộc các hoạt động phát triển do mình phụ trách, đảm bảo về timeline phát triển cũng như tuân thủ quy trình phát triển ứng dụng.

Your role & responsibilities

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 • Thực hiện triển khai các dự án thuộc mảng/các dự án của đơn vị khác có liên quan đến nghiệp vụ của Mảng, theo đúng vai trò được phân công trong dự án.
 • Thực hiện việc phát triển các yêu cầu của BAU CR theo quy trình SDLC (bao gồm: Thiết kế giải pháp, phát triển, kiểm thử)
 • Thực hiện việc lên giải pháp kỹ thuật cho các yêu cầu của dự án cũng như BAU CR.
 • Thực hiện các tác vụ hỗ trợ người dùng L3
 • Thực hiện việc xử lý lỗi, sự cố theo quy trình sự cố.
 • Thường xuyên theo dõi tiến độ phát triển của BAU CR, đảm bảo thời gian phát triển đúng như cam kết.
 • Đề xuất phương án thay đổi, cải tiến áp dụng cho không chỉ hệ thống mà còn là phương pháp làm việc/cách phối hợp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của GĐKV, GĐCN, TTKD, GĐK và TGĐ từng thời kỳ

2. CÁC KẾT QUẢ

 • Việc phát triển dự án và BAU CR  tuân thủ đúng quy trình và đúng tiến độ.
 • Việc phát triển dự án/BAU CR có chất lượng tốt (không có hotfix).
 • Việc triển khai các dự án/CR có chất lượng tốt (không gây incidents).
 • Hoạt động của hệ thống đạt các SLA cam kết (số lần sự cố, tỉ lệ lỗi giao dịch, ticket hỗ trợ...)

Your skills & qualifications

1. Trình độ Học vấn: 

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành liên quan.

2. Kiến thức/ Chuyên môn cần có:

 • Kinh nghiệm làm việc trong ngành  CNTT tối thiểu 7 năm. Trong đó tối thiểu 3 năm làm việc về dịch vụ Thẻ.
 • Kinh nghiệm cấu hình sản phẩm Thẻ, có kinh nghiệm về Way4 là lợi thế.
 • Kiến thức nâng cao về mảng dịch vụ và sản phẩm Thẻ, quy định xử lý của các Tổ chức thẻ lớn.
 • Kiến thức nâng cao về phát triển Oracle PL/SQL, tối ưu SQL.
 • Kiến thức cơ bản về kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống xử lý giao dịch Thẻ.
 • Hiểu biết cập nhật về các thông lệ, thủ tục, quy định pháp luật và quy chế chính sách quản trị rủi ro, quy trình vận hành của ngân hàng liên quan đến mảng. 

3. Các Kỹ Năng:

 • Hiểu biết về quy trình kinh doanh của ngân hàng và những hạn chế
 • Kinh nghiệm quản lý nhóm
 • Kĩ năng thương lượng

4. Các kinh nghiệm liên quan

 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh (bắt buộc)
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

5. Các năng lực liên quan khác

 • Làm việc theo nhóm
 • Giao tiếp tốt.
 • Cẩn thận trong mã hóa.
 • Có thể làm việc cá nhân hoặc theo nhóm, có khả năng chịu được áp lực cao, thái độ làm việc nhóm tốt

Benefits for you

 • Competitive salary and bonus package
 • Insurance in accordance with Labor laws + VPBank Care insurance for all employees. (insurance covered for family members for entitled employees)
 • Working time: from Monday to Friday & 2 Saturday mornings/month
 • Staff loan with special interest rates
 • Traing courses based on the job, Training framework/Learning RoadMap for each position
 • Annual leave (varied based on job grade)
 • Travel allowance
 • A dynamic and friendly working environment, full of great opportunities to develop your career and abundant interesting activities to join (Sports competitions, talent contests, teambuilding…)

Company

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Industry

Bank

Company size

Over 1000

Nationality

Vietnam

About us

0eb72f78d13d74d5bb543a59b947e571.jpg
ab58b5eae15a797d760a02c150991e99.png
2a4bcb3cb4224aa7ca5589e5892bdfb0.png
af195ff434b28dbaa1d92b3c1ddc7606.png
23cf49fce3cd5f5c9fb44114f524f276.png
40a1407e28e6d6158fa9198d61be644c.png
6.png
7.png

General information

Minimum year of experience

Level

Job Type

Contract type

Recruitment Progress

 • Round 1: Phỏng vấn trực tiếp với ban lãnh đạo

⚙️ Candidates supporters

🧑🏾‍💻 Prepare for interviews

Checking TopDev QnA tool to practice your answers to common interview questions.

Read QnA for interviews