CAR FROM JAPAN

CAR FROM JAPAN

Work hard. Play harder

Senior Backend Developer (NodeJS)

Up to 2*** USD

JOB DESCRIPTION:

You will be one of the key members in our tech team, who are responsible for the innovation and tech developments of the whole business; from a tech perspective. You will maintain a high standard in performance and commitment, and promote these skills among your juniors. You will contribute ideas and innovations to the business, as a master of technology.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Bạn sẽ là một trong những nhân tố chính trong đội Tech của chúng tôi, phụ trách về sáng tạo và phát triển dưới góc nhìn về công nghệ, trong mô hình kinh doanh của công ty. Bạn đảm bảo các tiêu chuẩn cao trong hiệu suất và sự cam kết đối với công việc, và thúc đẩy những kỹ năng này với cấp dưới của bạn. Bạn sẽ đóng góp những ý tưởng và đổi mới với công ty dưới tư cách là một chuyên gia công nghệ.

Your role & responsibilities:

 • Write clean, functional code on back-end
 • Design server-side architecture
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Train & lead juniors, delegate and empower them to take the ownership (if necessary).
 • Write well tested software to ensure quality, responsiveness and efficiency
 • Troubleshoot & solve issues
 • Collaborate with product team, to plan and launch new features

Vai trò & Trách nhiệm công việc:

 • Viết clean code cho back-end
 • Thiết kế kiến trúc giải pháp
 • Xây dựng code và thư viện có thể tái sử dụng được sau này.
 • Đào tạo và quản lý cấp dưới, hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân viên chủ động trong công việc (nếu cần thiết)
 • Viết unit test, e2e test để đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Khắc phục và giải quyết vấn đề phát sinh với hệ thống
 • Phối hợp với đội Sản phẩm để lên kế hoạch và giới thiệu các chức năng mới

Your skills & qualifications:

 • 3+ years of professional software development experiences.
 • Strong in computer science fundamentals such as algorithm design, problem-solving and complexity analysis.
 • Familiar with NodeJS, MySQL, MongoDB, Restful API
 • You have previous experience working on a SPA-type Front development project (React / Next.js / Angular )
 • Have a good understanding of microservice architectures
 • Have experience with Agile Process and Scrum Methodologies
 • Can lead technical support and training.

Good to have:

 • Having experience with ExpressJS, NestJs, Graphql will be a big advantage, as it's our main web framework.
 • Familiarity with AWS services, Queue services (SQS, Kafka …), Elasticsearch, Redis, MongoDB is added advantages
 • Have CI/CD experience is a plus

Yêu cầu công việc:

 • Kinh nghiệm phát triển phần mềm chuyên nghiệp từ 3 năm trở lên.
 • Nền tảng thuật toán-toán học tốt, có khả năng đưa giải pháp và giải quyết vấn đề nhanh gọn.
 • Thành thạo NodeJS, React, SQL, Restful API.
 • Đã từng làm việc với dự án phát triển SPA web (React / Next.js / Angular / VueJs).
 • Hiểu biết về kiến trúc microservices.
 • Có kinh nghiệm về quy trình Agile & Scrum.
 • Có thể dẫn dắt các việc về hỗ trợ và đào tạo liên quan tới kỹ thuật.

Sẽ là lợi thế nếu:

 • Bạn có kinh nghiệm với ExpressJS, NestJs, Graphql, Typescript
 • Có kinh nghiệm về AWS, Queue (SQS, Kafka …), biết thêm về Elasticsearch, Redis, MongoDB là lợi thế.
 • Có kinh nghiệm về CI/CD.

 

3 days ago

Location

 • B2-25 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn về Technical
 • Round 2:

  Trao đổi về văn hóa
 • Round 3:

  Thống nhất về lương thưởng và chế độ
CAR FROM JAPAN

Website

Location

 • B2-25 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Japan