TopDev

QT Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Tầng 4, sảnh M tòa 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Job Description
About Company

Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Industry

Dịch vụ doanh nghiệp

Company size

100-499

Nationality

Vietnam

About us

General information