SANBUL SOLUTIONS

SANBUL SOLUTIONS

Cùng nhau đồng hành, cùng nhau phát triển

Technical Manager

 • Nghiên cứu các giải pháp hiện có, đưa ra đề xuất dựa trên ý tưởng tổng quan từ phía khách hàng
 • Đưa ra đánh giá ước lượng về nỗ lực thực hiện cho đề xuất giải pháp
 • Lên kế hoạch tồng thể cho việc thực thi dự án
 • Phát hiện những rủi ro và đưa ra đề xuất giảm thiểu ảnh hưởng
 • Phát hiện và đưa ra giải pháp xử lý sự cố, xung đột
 • Đưa ra mục tiêu và thúc đẩy đội nhóm hoàn thành kế hoạch đề ra
 • Xây dựng, gắn kết đội nhóm Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của đội nhóm Skilled net unity and other C# development frameworks;
 • Skilled PC and mobile database such as #MySQL, #SQL Server, #SQLite, #Realm,..; Proficiency in front-end : ReactJs, Html, CSS
 • Proficiency in Back-end : Python, NodeJs, PHP

Your role & responsibilities:

 • Xây dựng tài liệu, đào tạo và hướng dẫn khai thác các công cụ phục vụ đào tạo
 • Hướng dẫn, phân công công việc trong nhóm
 • Quản lý nhân sự trong team, đảm bảo hiệu quả công việc
 • Trực tiếp tuyển Front-end Developer và Back-end Developer cho team của mình để cùng làm dự án

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tham gia phát triển ứng dụng phần mềm.
 • Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án triển khai phần mềm.
 • Tiếng Anh đọc hiểu 
 • Kỹ năng quản lý công việc, giám sát quy trình tốt và linh hoạt trong giải quyết vấn đề 
 • Tính chủ động cao trong công việc và chịu áp lực tốt
 • Có khả năng build team 
 • Có kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm

Expired

Location

 • 28 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn trực tiếp với tech lead
 • Round 2:

  Deal lương

Website

Location

 • 28 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

South-Korea

Vietnam