Mobicast

Mobicast

Keep you on

Project Manager

Up to 2*** USD

Your role & responsibilities:

 • Hoạt động như một Scrum Master trong Team
 • Dẫn dắt các nhóm và tổ chức về các khái niệm, nguyên tắc, thực tiễn và hành vi Agile
 • Phát triển và quản lý dòng thời gian và nguồn lực của dự án bằng cách sử dụng các phương pháp Agile cho các dự án quy mô khác nhau
 • Xác định yêu cầu, ước tính nguồn lực, lên lịch phân phối, thúc đẩy nhóm, giải quyết xung đột, đánh giá và giảm thiểu rủi ro dựa trên phương pháp tiêu chuẩn và quy trình chất lượng
 • Thúc đẩy giao tiếp cởi mở giữa các nhóm và các bên liên quan trong tổ chức để xác định các phụ thuộc phát triển giữa các nhóm và bộc lộ rủi ro sớm và thường xuyên
 • Đối với các dự án Agile, xác định sự phát triển của nhóm và đào tạo nhóm các yếu tố chuyên môn nhằm đáp ứng được tốc độ phát triển và yêu cầu của Công ty

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài, Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng...
 • Có ít nhất trên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm sử dụng các phương pháp Agile trong các dự án / chương trình lớn
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Viễn thông là lợi thế
 • Khả năng hiểu "bức tranh toàn cảnh" và áp dụng các chiến lược khác nhau một cách nhanh chóng để đạt được kết quả mong đợi
 • Có khả năng dẫn dắt team dự án thực hiện dự án theo yêu cầu đề ra của cấp trên
 • Giao tiếp, hợp tác hiệu quả đối với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài trong quá trình triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Có khả năng phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan

Expired

Location

 • Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn với Tech Lead/Man + HR
Mobicast
Mobicast
Mobicast
Mobicast

Website

Location

 • Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam