Mắt Bão

Mắt Bão

Mắt Bão không bao giờ là số 1, mà là trên con đường chinh phục và trở thành số 1

PRODUCT MANAGER

Your role & responsibilities:

 1. Nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường, khách hàng, sản phẩm.
 2. Xây dựng chiến lược sản phẩm cho Hóa đơn điện tử, Chữ ký số,…
 3. Phối hợp với các phòng ban để lên chiến lược, kế hoạch cho sản phẩm: Xây dựng kế hoạch và thực thi phát triển sản phẩm
 4. Vận hành, đánh giá quá trình triển khai, đề xuất cải tiến sản phẩm
 5. Tham gia vào hoàn thiện sản phẩm, tiếp nhận ý kiện phản hồi từ phía khách hàng, xây dựng chính sách hợp lý cho khách hàng và sản phẩm
 6. Chịu trách nhiệm báo cáo cho CEO về hoạt động và hiệu quả công việc

Your skills & qualifications:

 • Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Am hiểu kiến thức về công nghệ, HĐĐT, Chữ ký số
 • Có kỹ năng về Quản lý sản phẩm (Product Management), UX/UI
 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo
 • Kỹ năng giao tiếp, ngoại giao/ đàm phán và ứng xử tốt
5 days ago

Location

 • 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn trực tiếp với Giám đốc Công nghệ
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão
Mắt Bão

Website

Location

 • 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam