Product Development Manager

 • Định nghĩa và phát triển nguyên lí logic sản phẩm và tính năng sản phẩm.
 • R&D về sản phẩm nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng đối với sản phẩm. 
 • Phối hợp Quản lí các bên để đảm bảo tiến độ phát triển sản phẩm. 
 • Xây dựng và phát triển team phát triển sản phẩm.

Your role & responsibilities:

 • Định hướng chiến lược tính năng sản phẩm và xác định độ ưu tiên tính năng sản phẩm theo từng giai đoạn ra mắt.
 • Thảo luận trực tiếp với MD về mục tiêu phát triển sản phẩm dài hạn và ngắn hạn.
 • Phối hợp với các bên quản lí tiến độ và chất lượng phát triển sản phẩm.
 • Xây dựng và phát triển team phát triển sản phẩm.
 • Những nhiệm vụ có tính phát sinh.
 • Những nhiệm vụ theo phân công của cấp trên đáp ứng yêu cầu công việc.

Your skills & qualifications:

 • Có kinh nghiệm về phát triển sản phẩm trên nền tảng mobile app website, SmartTV.
 • Tư duy logic và có khả năng phân tích đưa ra định hướng tính năng phù hợp cho sản phẩm.
 • Có khả năng R&D cao. 
 • Am hiểu về UI/UX, Wireframe.
 • Có 3-5 năm kinh nghiệm.
 • Có tư duy phân tích tốt.
 • Định hướng người dùng.
 • Ham học hỏi.
 • Làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc độc lập.
 • Có khả năng quản lý.
 • Có khả năng đưa ra quyết định.

Expired

Location

222 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

3 năm, 4 năm, 5 năm

Level

Chuyên viên

Job Type

Skills

DatVietVAC Group Holdings
DatVietVAC Group Holdings
DatVietVAC Group Holdings
DatVietVAC Group Holdings
DatVietVAC Group Holdings

Website

Location

222 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam