TopDev

Network System Quality Assurance Engineer

Gemtek Việt Nam

KCN Đồng Văn 2, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Job Description
About Company

Company

Gemtek Việt Nam

Industry

Sản xuất, Thiết bị công nghệ điện tử

Company size

Over 1000

Nationality

Taiwan

About us

General information