Manual/Automation Tester

Được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, DOSOFTPRO là một công ty công nghệ phát triển giải pháp để số hoá dữ liệu cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thông tin real-time vào bất kỳ thời điểm nào.

Để thực hiện được việc này, chúng tôi cần Tester:

Your role & responsibilities:

 • Phân tích và thiết kế test case dựa trên những yêu cầu của Nghiệp vụ.
 • Thực hiện việc test UI trên các nền tảng khác nhau như : Web Browser , Mobile Device.
 • Thực hiện việc test tích hợp , test API , test Database nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho các dự án.
 • Có thể thực hiện các yêu cấu liên quan đến Automation Test để hỗ trợ việc regression test , tích hợp với CI/CD dự án.

Your skills & qualifications:

 • Có kinh nghiệm test API , Database , Mobile.
 • Có kinh nghiệm design test case , test plan và làm tài liệu test.
 • Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án.

Expired

Location

 • Toong Oxygen, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  1 vòng phỏng vấn với CTO
DOSOFTPRO

Website

Location

 • Toong Oxygen, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Less than 10

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam