Bao Long Insurance

Bao Long Insurance

Đồng hành - Đồng chia sẻ

Leader Software Developer (.NET, C#, JavaScript)

1*** - 2*** USD

Salary: 1000 - 2000 USD (NET)

Your role & responsibilities:

 • Tham gia thiết kế, phát triển, nghiên cứu công nghệ, tích hợp hệ thống phục vụ cho công việc của Bảo Long trên nền công nghệ .Net ( chủ yếu WebApp )
 • Tham gia phát triển hệ thống API
 • Lập trình ứng dụng theo yêu cầu của quản lý
 • Phối hợp vận hành ứng dụng đã phát triển

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lập trình viên hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án: .NET, hoặc .NET core ( Web MVC và Web API )
 • Thông thạo: ngôn ngữ lập trình C#, cơ sở dữ liệu MS SQL server/ MongoDB/ PostgreSQL, HTML 5, Javascript, JQuery, Docker, Git, kiến trúc
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm: Oralce 12C, kỹ năng lập trình PL/ SQL
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm
1 week ago

Location

 • 185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn qua điện thoại
 • Round 2:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead
 • Round 3:

  Deal lương

Website

Location

 • 185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam