Lập Trình Viên .NET/ C#

7****** - 1******* VND
 • Số lượng tuyển : 1 người

Your role & responsibilities:

 • Công ty đang có nhiều dự án từ khách hàng Nhật Bản, và đang trong quá trình xây dựng đội ngũ nòng cốt của công ty. Tham gia vào Koushin sẽ là cơ hội cho các bạn phát triển và trở thành các thành viên chủ chốt của công ty.
 • Nhận thiết kế từ tập đoàn Nhật Bản. Dựa vào các thiết kế đó, các bạn sẽ xây dựng sản phẩm cho Tập Đoàn, giúp Tập Đoàn ứng dụng CNTT vào quản lý kinh doanh, sản xuất. Các bạn sẽ được tham gia rất nhiều công đoạn để xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh.
 • Một số tính năng chính khi xây dựng hệ thống như sau :
  • Tạo Form nhập liệu .
  • Xử lý , tính toán số liệu sau khi nhập trên CSDL Sql Server
  • Tạo các Report để in ra giấy A4 hoặc PDF
  • Xuất dữ liệu ra file CSV để truyền cho các hệ thống khác
  • Import dữ liệu từ file CSV vào hệ thống

Your skills & qualifications:

 • Thực hiện các dự án sử dụng C# và SQL SERVER
 • Có khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm.
4 days ago

Location

 • Phòng 7.04, Lầu 7, Tòa nhà SATRA, 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn 1 vòng trực tiếp tại công ty.

Website

Location

 • Phòng 7.04, Lầu 7, Tòa nhà SATRA, 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Less than 10

Industry

Tech stack

Nationality

Japan