TopDev

Lập Trình Viên Mobile (Android/Flutter Developer)

Talent Success

Hà Nội, Thành phố Hà Nội
Job Description
About Company

Your role & responsibilities

 • Nghiên cứu các ứng dụng Quản trị, vận hành doanh nghiệp
 • Nghiên cứu Hệ thống vận hành F&B
 • Nghiên cứu Hệ thống IT phục  vụ F&B
 • Đề xuất lựa chọn giải pháp Công nghệ
 • Khảo sát yêu cầu: Phân tích yêu cầu, phân tích Gaps
 • Phân tích thiết kế: Giải pháp đáp ứng; Quy trình tương lai; Kịch bản kiểm thử
 • Xây dựng phần mềm và Kiểm thử nội bộ
 • Kiểm thử phần mềm: xây dựng kịch bản kiểm thử và Unit test
 • Quản lý các version thay đổi phần mềm
 • Chuyển giao và nghiệm thu phần mềm
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp phần mềm
 • Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng phần mềm
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Your skills & qualifications

 • Nghiên cứu các ứng dụng Quản trị, vận hành doanh nghiệp
 • Nghiên cứu Hệ thống vận hành F&B
 • Nghiên cứu Hệ thống IT phục  vụ F&B
 • Đề xuất lựa chọn giải pháp Công nghệ
 • Khảo sát yêu cầu: Phân tích yêu cầu, phân tích Gaps
 • Phân tích thiết kế: Giải pháp đáp ứng; Quy trình tương lai; Kịch bản kiểm thử
 • Xây dựng phần mềm và Kiểm thử nội bộ
 • Kiểm thử phần mềm: xây dựng kịch bản kiểm thử và Unit test
 • Quản lý các version thay đổi phần mềm
 • Chuyển giao và nghiệm thu phần mềm
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp phần mềm
 • Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng phần mềm
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Benefits for you

 • Lương: 15- 35tr/tháng + Thưởng (Thỏa thuận không giới hạn)
 • Làm việc tại công ty kinh doanh về chuỗi Nhà hàng ẩm thực
 • Tham gia BHXH đầy đủ
 • Chính sách khen thưởng hàng tháng, năm; lương tháng 13
 • Thưởng nhân các ngày lễ/tết trong năm; nghỉ dưỡng định kỳ
 • Được công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ

Company

Talent Success

Industry

Human Resource

Company size

25-99

Nationality

Vietnam

About us

General information

Minimum year of experience

Job Type

Contract type

Tech stack

⚙️ Candidates supporters

🧑🏾‍💻 Prepare for interviews

Checking TopDev QnA tool to practice your answers to common interview questions.

Read QnA for interviews