VTC DIGITAL

VTC DIGITAL

VTC HD TRỌN VẸN ĐAM MÊ

Kỹ sư Back-End/ Nhà phát triển Back-End (Back-End Engineer/ Developer)

Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số là đơn vị cung cấp Dịch vụ truyền hình trả tiền, Dịch vụ truyền dẫn các kênh truyền hình…, trực thuộc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Hiện nay, Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kỹ sư Back-End/ Nhà phát triển Back-End (Back-End Engineer/ Developer):

Your role & responsibilities:

 • Thiết kế và lập trình các công nghệ tốt nhất để nâng cao độ khả dụng, khả năng mở rộng, độ trễ và hiệu năng của các dịch vụ Backend.  
 • Làm việc với nhóm hoặc đối tác trong việc dựng, mở rộng và vận hành các dịch vụ back-end cho các nội dung đa phương tiện.

Your skills & qualifications:

Yêu cầu chung:

 • Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới
 • Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc:

 • Có bằng đại học về công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm về phát triển các hệ thống Backend, Web Front-End.  
 • Thành thạo các kiến thức về .NET Framework hoặc .NET Core (C#, ASP.NET, MVC…).
 • Có kinh nghiệm về các cơ sở dữ liệu SQL như Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostrgeSQL. Kinh nghiệm với các cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB, CouchBase, Redis, RabbitMQ là lợi thế.
 • Có kinh nghiệm về các hệ thống lưu trữ phân tán, các hệ thống microsevices và cho di động.
 • Hiểu biết về các công nghệ và nền tảng frond-end như ReactJS, JavaScript, HTML5, và CSS3

Expired

Location

 • Tầng 12 Tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead
 • Round 2:

  Phỏng vấn chuyên sâu về chuyên môn và Deal lương
VTC DIGITAL
VTC DIGITAL

Website

Location

 • Tầng 12 Tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam