PERMATE GLOBAL

PERMATE GLOBAL

𝘎𝘪𝘷𝘦 𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘛𝘳𝘶𝘴𝘵- 𝘎𝘦𝘵 𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘝𝘢𝘭𝘶𝘦

Junior/Middle Backend Developer

1******* - 3******* VND

Your role & responsibilities:

 • Tham gia phát triển các sản phẩm(product) cho công ty
 • Tham gia xây dựng hệ thống backend cho các sản phẩm của công ty.
 • Tham gia phân tích yêu cầu dự án và thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu.
 • Lập trình API theo yêu cầu chức năng của dự án.
 • Viết tài liệu kỹ thuật(API docs) và bàn giao cho các bộ phận liên quan
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng hệ thống backend đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc và trưởng bộ phận

Your skills & qualifications:

Về trình độ: 

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học hoặc các khóa học chuyên sâu về chuyên ngành Công nghệ thông tin

Về kiến thức: 

 • Có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc với một trong các ngôn ngữ Python/PHP/NodeJS.
 • Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản như OOP, thuật toán, cấu trúc dữ liệu và design pattern.
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với một trong các hệ cơ sở dữ liệu MongoDB, MySQL, PostgreSQL, SQL Server
 • Có kỹ năng debug tốt, viết unit test.
 • Có kiến thức về bảo mật hệ thống.
 • Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn.

Ưu tiên:

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc microservices, quy trình CI/CD.
 • Đã từng tham gia dự án trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử.
 • Khả năng tích hợp nhiều nguồn dữ liệu vào một hệ thống duy nhất.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS.
 • Biết tối ưu hệ thống.

Về kinh nghiệm: 

 • Có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc với một trong các ngôn ngữ backend Python/PHP/NodeJS/Java/… (Khi làm việc sẽ sử dụng Python)

Về kỹ năng, phẩm chất: 

 • Thái độ học tập tốt, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.
 • Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.
 • Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề.
1 week ago

Location

 • Lô 05-06 Khu A2 Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Recruitment process

 • Round 1:

  PV trực tiếp với Techlead
PERMATE GLOBAL
PERMATE GLOBAL
PERMATE GLOBAL
PERMATE GLOBAL

Website

Location

 • Lô 05-06 Khu A2 Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam