CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS

Think Big, Learn Fast, Start Now

Java Team Leader

3******* - 4******* VND

Your role & responsibilities:

 • Phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng Java cho các đối tượng khách hàng khác nhau.
 • Thiết kế kiến trúc phần mềm, liên kết giữa các module trong phần mềm
 • Nghiên cứu, đánh giá công nghệ mới cho toàn bộ sản phẩm/dự án
 • Chịu trách nhiệm với solution archiect về các yêu cầu kỹ thuật của dự án, các công nghệ liên quan cần nghiên cứu
 • Đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng và bảo mật
 • Quản lý nhóm lập trình viên trong dự án
 • Xây dựng kế hoạch, theo dõi và giám sát kế hoạch lập trình trong dự án

Your skills & qualifications:

 • Hiểu biết về kiến trúc phần mềm và an toàn bảo mật cho phần mềm
 • Hiểu biết sâu sắc về Architecture Design Pattern
 • Hiểu biết về cluster, load ballancing
 • Hiểu biết về server application Apache Tomcat, Jboss
 • Làm việc trên hệ điều hành linux như Redhat linux, CentOS
 • Hiểu biết về lập trình Java Srping Boot, Jaxrs, JPA, Hibernate, SOAP Service, Rest Service
 • Hiểu biết về HTML5/CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap
 • Hiểu biết về lập trình Angularjs
 • Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, My SQL: Tự thiết kế cơ sở dữ liệu, viết store procedure, function và các script phức tạp
 • Hiểu biết về việc sử dụng các công cụ quản lý source như svn, git hoặc tfs
 • Khả năng tối ưu hóa thuật toán, script
 • Hiểu biết với Microsoft AD, Open Ldap
 • Có hiểu biết về KPI, Digital Signing, Elastic Search, cloud
 • Có kinh nghiệm và kiến thức đối với các nền tảng tích hợp như Identity & Access Management, API Management, BPM
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về Big Data, BI

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên:

 • Có kỹ năng quản lý nhóm
 • Có khả năng lập kế hoạch cho nhóm
 • Tự nghiên cứu công nghệ mới và áp dụng cho team
 • Tự phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc phần mềm
 • Có khả năng thuyết trình công nghệ cho team, ban giám đốc
 • Có kỹ năng báo cáo, tổng hợp về công nghệ
 • Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và gửi mail, chat tiếng Anh với đối tác tốt

Expired

Location

 • Số 9, Tòa nhà Việt Á, Tầng 9, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn qua điện thoại.
 • Round 2:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead.
 • Round 3:

  Phỏng vấn với Ban lãnh đạo
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS

Website

Location

 • Số 9, Tòa nhà Việt Á, Tầng 9, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam