Cathay Life

Cathay Life

Cùng Gieo Mầm Hôm Nay - Cho Tương Lai Phồn Thịnh

IT System

Your role & responsibilities:

  • Lên kế hoạch, quản lý và giám sát database.
  • Quản lý và giám sát hệ thống lưu trữ.
  • Quản lý và giám sát hệ thống server linux.
  • Kiểm soát an toàn máy chủ.
  • Khắc phục sự cố hệ thống: WSUS, Sysmantec, Websense, SOC, APT, VMWare, Windows server.

Your skills & qualifications:

  • Kiến thức / Kinh nghiệm về Linux, Redhat, DB2, JBoss, NAS, Oracle, WSUS, Sysmantec, Websense, SOC, APT, VMWare, Windows server.
  • Biết viết script (BAT, Shell, VBs) là một lợi thế.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa (ưu tiên Tiếng Hoa). 
5 days ago

Location

  • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

06 tháng, 1 năm

Level

Junior

Job Type

Skills

Cathay Life
Cathay Life

Website

Location

  • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Taiwan