TopDev

IT MES ENGINEER ( IT shopfloor)

Universal Scientific Industrial VIỆT NAM

Lô đất CN 4.1H tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Job Description
About Company

Company

Universal Scientific Industrial VIỆT NAM

Industry

Phần cứng

Company size

Over 1000

Nationality

Vietnam

About us

General information