Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

iOS Developer (Swift/ core Java/ Objective C)

Your role & responsibilities:

 • Thiết kế và xây dựng các ứng dụng cho nền tảng iOS
 • Hỗ trợ toàn bộ vòng đời ứng dụng (khái niệm, thiết kế, thử nghiệm, phá thành và hỗ trợ)
 • Tham gia vào quá trình phát triển ý tưởng, ứng dụng mới cho iOS
 • Phối hợp với nhóm Kiểm thử kiểm tra và sửa lỗi của ứng dụng
 • Hỗ trợ, sửa lỗi sau triển khai
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông,... và các chuyên ngành liên quan
 • Có hiểu biết sâu sắc về lập trình hướng đối tượng, biết Design Pattern là 1 lợi thế
 • Có kinh nghiệm sử dụng các thư viện và SDK hỗ trợ
 • Thành thạo xử lý layout, thread, service, broadcast receiver, custom views….
 • Nắm chắc tư duy lập trình với Swift, core Java, Objective C, iOS SDK
 • Có kinh nghiệm submit app lên Google Play, App Store
 • Có kiến thức tốt về lập trình hướng đối tượng (OOP)
 • Khả năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật (tiếng việt, tiếng anh)
3 days ago

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Year of experience

06 tháng, 1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Website

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam