TopDev

HN - Fullstack Web Developer | Golang OR Java OR C# (Middle - Senior)

Talent Success

Hà Nội, Thành phố Hà Nội
Job Description
About Company
 • Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử các module trong lowcode platform
 • Đóng góp ý kiến, giải pháp, phản biện các vấn đề kỹ thuật và nghiệp vụ
 • Được review code và review chéo giữa các thành viên
 • Lên kế hoạch và thực hiện theo sprint, tháng, quý trong năm
 • Hướng dẫn, đào tạo các thành viên mới
 • Tham gia xây dựng/ hoàn thiện quy trình phát triển sản phẩm của Công ty

Your role & responsibilities

 • Có kiến thức tốt về OOP, Clean architecture, ưu tiên có hiểu biết về các design patterns
 • Có trên 3 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web
 • Có trên 1 năm kinh nghiệm Golang hoặc Java hoặc C#
 • Có trên 1 năm kinh nghiệm với lập trình front-end, thành thạo HTML, CSS, Javascript hoặc Typescript. Đã sử dụng một trong các Framework Vuejs, Angular, React
 • Có kinh nghiệm trong việc phân tích, thiết kế, tối ưu code
 • Có kinh nghiệm trong việc phân tích, thiết kế, tối ưu hệ thống
 • Có kinh nghiệm trong việc phân tích, thiết kế, tối ưu DB
 • Ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm, đào tạo các thành viên khác trong nhóm là 1 lợi thế
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hoặc sử dụng Scrum trong quá trình làm việc
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty product với các techstack phức tạp (outsource ít ưu tiên hơn)

Your skills & qualifications

 • Lương tháng 13 + Bonus performance theo đánh giá
 • Review lương 1 lần/ năm
 • Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm phức tạp, đòi hỏi sử dụng nhiều Tech stack, và hướng tới world class quality product.
 • Hàng tháng đánh giá Performance và KPI theo từng sprint 2 tuần
 • Company trip 1 lần / năm
 • Tiệc tất niên
 • Tiệc hàng tháng (không cố định)

Benefits for you

 • Good Offer

Company

Talent Success

Industry

Human Resource

Company size

25-99

Nationality

Vietnam

About us

General information

Minimum year of experience

Job Type

Contract type

Recruitment Progress

 • Round 1: Technical Interview
 • Round 2: HR final interview