(HCM) 20 Hardware Design Engineer ( IC Design - Logic/ Physical Design ) _ Fresh Graduates

Login to view salary

4 months ago

Apply Now Apply Without CV

Job Description

I. Logic Design

Involve in some or all aspects of digital integrated circuit design from initial concept through to design and verification of Chip (SoC/ASIC), IP/Peripheral and CPU core by hardware description language (Verilog HDL) or High-Level language (C/C++)

Tham gia một vài hoặc tất cả các công đoạn thiết kế và phát triển vi mạch số từ ý tưởng đến thiết kế và kiểm thử SoC/ASIC, Mô đun ngoại vi, và bộ vi xử lý bằng ngôn ngữ thiết kế phần cứng hoặc ngôn ngữ cấp cao (C/C++)

Evaluate and test prototype on FPGA or Functional Evaluate of actual Chip
Đánh giá và kiểm tra mẫu thiết kế trên chip FPGA hoặc đánh giá chức năng của chip thật.

Initially mentored by a senior engineer, your role will be to understand and simulate existing circuits, making design changes as requested and/or participation in test and evaluation of completed designs.

Bắt đầu với sự hướng dẫn của kỹ sư có kinh nghiệm, yêu cầu công việc là hiểu rõ và mô phỏng các thiết kế có sẳn, thực hiện các thay đổi theo yêu cầu hoặc/và tham gia kiểm tra, đánh giá một thiết kế hoàn chỉnh.

II. Physical Design/ DFT

Physical Design: physical synthesis, place & route, timing closure and timing/physical verification for IP, CPU and Chip design.

Tổng hợp thiết kế logic theo vật lý, sắp đặt và định tuyến, thiết kế mạch thời gian (timing), kiểm tra sự thích hợp của mạch thời gian và yêu cầu vật lý cho sản xuất ở cấp độ module và cấp độ Chip

DFT: Design for testability (Memory/Logic BIST, SCAN, Boundary Scan) insertion, verification and test pattern generation for IP, CPU and Chip design

Thiết kế mạch kiểm tra tích hợp để kiểm tra hoạt động của vi mạch sau khi sản xuất nhằm phân loại các sản phẩm tốt và sản phẩm lỗi trước khi giao cho khách hàng.

Join training program to master EDA tools before actual job

Được đào tạo sử dụng các phần mềm thiết kế vi mạch chuyên nghiệp và cao cấp nhất hiện nay

Initially mentored by a senior engineer in actual job

Được hướng dẫn trực tiếp và thường xuyên từ những kĩ sư nhiều kinh nghiệm trong ngành bán dẫn

Job Requirements

Fresh university graduates with major in Electronics, Telecommunications, Mechatronics, Automation, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Mathematics – Computer Science, Physics – Electronics, and Physics – Computer Science

Good at English in both writing and speaking skills, distinguished competence, consistent in pursuing of excellence, professional behavior, and good relationships with others and society.

Have strong passion in technical field, especially in chip design.

Have logical thinking and explanation; be serious and mature in working attitude

Long term working commitment (at least two years after completion of the training program) with company is a MUST

Location

Quận 7, Hồ Chí Minh

Level

Nhân viên

Year of Experience

Mới ra trường

Job Type