Talent Success

Talent Success

Talent Success's Client

Hà Nội-Web Developer (Tiếng Nhật)_TS010601-Web

Up to 3*** USD

Your role & responsibilities:

 • Thiết kế UI / UX
 • Phát triển dịch vụ web (chủ yếu là front-end (khoảng 70%), back-end tùy thuộc vào dự án)
 • Kiểm tra kiến trúc và công nghệ được áp dụng
 • Triển khai cho team members
 • Vận hành hệ thống

Your skills & qualifications:

 • Tiếng Nhật trình độ tương đương N4 trở lên và có định hướng sang Nhật làm việc lâu dài.
 • Kinh nghiệm phát triển dịch vụ web (2 năm trở lên)
 • Có kinh nghiệm với các framework như React / Next.js và Node.js.
 • Kinh nghiệm Unit Test/UI test.
 • Kinh nghiệm code review.

Hoan nghênh các bạn có thêm các kinh nghiệm sau:

 • Kinh nghiệm code server, backend (or server-side architecture hoặc có hiểu biết và kiến  thức về cơ chế của các framework khác nhau)
 • Kinh nghiệm thiết kế API HTTP (RESTFul)
 • Kinh nghiệm AWS và GCP.
 • Kinh nghiệm CSS preprocessor như Sass.
 • Kinh nghiệm team leader, quản lý dự án.
4 days ago

Location

 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Website

Location

 • Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội
 • Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam