VNETWORK JSC

VNETWORK JSC

VNETWORK - Leading Cloud Security

[Hà Nội] Fresher System Network Administrator

Your role & responsibilities:

 • Research tìm hiểu các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty. Triển khai các dịch vụ cho khách hàng:CDN, Public/ Private Cloud server, mail server, WAF, Hosting, Domain, SSL ... cho khách hàng
 • Triển khai cài đặt, lắp đặt máy chủ/ switch tại các IDC.
 • Theo dõi tính hoạt động ổn định của các dịch vụ/ sản phẩm của Công ty & Giải quyết các vấn đề phát sinh khi khách hàng gặp vấn đề / request về sản phẩm dịch vụ trong quá trình sử dụng.
 • Reseach tìm hiểu , update và ứng cụng các công nghệ ứng dụng mới cho việc vận hành & quản lý các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty. Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận.

Your skills & qualifications:

 • Trình độ Đại học chuyên ngành An ninh mạng, Quản trị hệ thống/ công nghệ thông tin.
 • Có kiến thức về : hệ thống Linux (Ubuntu, CentOS), công cụ giám sát: CheckMK, Zabbix, Prometheus.
 • Kiến thức cơ bản về Network: DNS, Iptables, ACL, Routing, VLAN, TCP/IP, Network Model...
 • Có kiến thức về CEH, bảo mật và các công cụ hỗ trợ Pentest hệ thống, giải pháp HA, Load Balancing, Storage, Cloud, Cluster ... là một lợi thế.
 • Có khả năng nghiên cứu độc lập, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Expired

Location

 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Website

Location

 • 06 Tân Trào, UOA Tower, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam