Talent Success

Talent Success

Talent Success's Client

[GẤP] REACTJS DEVELOPER (FRESHER/JUNIOR/MIDDLE)

Talent Sucess's client is now looking for ReactJS Developer (All levels) working in Hanoi.

Your role & responsibilities:

 • Hiểu life cycle, cơ chế render cập nhật data trong ứng dụng reactJS và tối ưu hóa được performance của ứng dụng
 • Có nền tảng vững chắc về HTML,CSS, Javascript
 • Nắm vững về pattern redux (các thành phần giao tiếp, flow data...).
 • Sử dụng thành thạo ES5, ES6.
 • Sử dụng thành thạo API reactJS, nắm được các API của bản mới cập nhật
 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành IT

Your skills & qualifications:

 • Có từ 6 tháng kinh nghiệm làm việc với NodeJS
 • Có kiến thức về UI/UX là lợi thế.
 • Có kinh nghiệm Unit testing trong ứng dụng react dùng Jest, enzyme, mocha, chai...là lợi thế.
 • Có khả năng tự nghiên cứu công nghệ mới và giải quyết vấn đề nhanh là điểm cộng.
 • Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật là một lợi thế
2 days ago

Location

 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Year of experience

All Levels

Level

Fresher, Junior, Middle, Senior

Job Type

Skills

Website

Location

 • Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội
 • Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam