DAMDA CO., LTD

DAMDA CO., LTD

"EASY PEASY GLOBAL BUSINESS"

Frontend Developer (ReactJS/NextJS)

1*** - 3*** USD

[ENGLISH]

We are looking for extraordinary Frontend Developer (ReactJS/NextJS) to join our dynamic and fast-growing team in Hanoi, Vietnam.

Your role & responsibilities:

As a member of our growing team, your main responsibilities are not limited to:

 • Building an e-commerce platform
 • Build a marketplace
 • 3RD PARTY integration
 • Wallet system.
 • Analyze and design functional programming of e-commerce website using Magento PWA
 • Use applications to build project-required features
 • Optimize website performance, build new features for Magento PWA website
 • Discuss and cooperate with relevant departments to ensure the development processes and the quality of the project

Responsibilities:

 • Develop, maintain and enhance existing eCommerce projects
 • Maintain curiosity in the latest available technologies to come up with best solutions
 • Be risk-takers, deadline-driven and quality-driven developers

Your skills & qualifications:

 • Skilled in teamwork, collaborating with developers in the team, as well as Design team, Operation team in Korea. Ability to conceptualize, code and operate a new feature development project for the platform
 • 2+ years of experience working with PWA projects
 • Master the knowledge of HTML5, CSS3, Javascript/ Jquery, Rest API, Git
 • Experience with PWA, ReactJS (preferential treatment for those who can work with NextJS)
 • Be proactive at work
 • Preferential treatment for those who can speak English.

[VIETNAMESE]

Công ty Damda có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc, chuyên về lĩnh vực thương mại điện tử. Công ty thành lập năm 2019 và đang từng bước xây dựng và hoàn thiện e-commerce platform mang tên Damda. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Damda mong muốn tìm kiếm những kỹ sư tài năng, có kinh nghiệm về PWA development cho website thương mại điện tử dựa trên Magento.

Khi gia nhập công ty, trải nghiệm của bạn sẽ không chỉ giới hạn ở:

 • Phân tích thiết kế lập trình chức năng của website thương mại điện tử sử dụng nền tảng Magento PWA
 • Sử dụng các ứng dụng để xây dựng các tính năng theo yêu cầu của dự án
 • Tối ưu hóa hiệu năng cho website, xây dựng các tính năng mới cho website Magento PWA
 • Thảo luận hợp tác với các bộ phận liên quan để đảm bảo các quy trình phát triển và chất lượng của dự án

Trách nhiệm công việc:

 • Củng cố và phát triển các dự án thương mại điện tử hiện có với phương án chắc chắn và hiệu quả
 • Không ngừng tìm hiểu các công nghệ mới nhất, nhằm đưa ra giải pháp tối ưu cho việc phát triển platform
 • Sẵn sàng đương đầu những thử thách mới, có trách nhiệm cao với chất lượng và deadline của sản phẩm

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có kỹ năng làm việc nhóm, cùng kết hợp với các developer trong team, cũng như đội Thiết kế, đội Vận hành tại Hàn Quốc. Có khả năng lên ý tưởng, code và vận hành một dự án phát triển tính năng mới cho platform
 • Có kinh nghiệm từ 2+ năm làm việc với các dự án PWA
 • Nắm vững các kiến thức về HTML5, CSS3, Javascript/ Jquery, Rest API, Git
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về PWA và ReactJS (biết sử dụng NextJS là một lợi thế)
 • Chủ động trong công việc
 • Biết tiếng Anh là một lợi thế (Nếu không biết tiếng Anh, có thể trao đổi với cấp trên bằng tiếng Việt)

 

5 hours ago

Location

 • Khu Văn phòng, toà CT2 Chung cư Ban Cơ yếu Chı́nh Phủ, Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Year of experience

2 năm

Level

Middle

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Talent Search [Sàng lọc hồ sơ]
 • Round 2:

  Offline Interview [Phỏng vấn tại văn phòng]
 • Round 3:

  Onboarding [Thông báo kết quả]
DAMDA CO., LTD
DAMDA CO., LTD
DAMDA CO., LTD

Website

Location

 • Khu Văn phòng, toà CT2 Chung cư Ban Cơ yếu Chı́nh Phủ, Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

South-Korea