South Telecom

South Telecom

Nhà cung cấp dịch vụ số - DSP (Digital Service Provider)

[Fresher/Junior] .Net Developer (C#, SQL)

Your role & responsibilities:

 • Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm lớn cho khối Ngân hàng-Tài Chính phục vụ hàng triệu người dùng.
 • Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, liên tục cải tiến và phát triển sản phẩm

Your skills & qualifications:

Bắt buộc:

 • C#
 • .NET Framework

Ưu tiên có kinh nghiệm với:

 • Multi threading
 • Windows device: RS-232, USB, Video, Sound
 • Xử lý binary data
 • Networking: Socket, client-server, protocol
 • Intercommunication
 • HTML, CSS, JS, WebAPI
 • LINQ
 • SQL
 • WCF
 • Windows Shell, Shell Launcher, Command line, Process
 • Realtime processing
 • Online appplication
 • Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Expired

Location

 • Head Office: ST Group - 136/12 Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ha Noi Office: ST Building - Số 3, Ngõ 18, Đường Yên Lãng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Recruitment process

 • Round 1:

  HRM phỏng vấn qua điện thoại
 • Round 2:

  Phỏng vấn trực tiếp với Manager hoặc CEO
 • Round 3:

  Một vài trường hợp sẽ cần làm bài test kỹ thuật
South Telecom
South Telecom
South Telecom
South Telecom
South Telecom
South Telecom
South Telecom
South Telecom
South Telecom

Website

Location

 • Head Office: ST Group - 136/12 Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ha Noi Office: ST Building - Số 3, Ngõ 18, Đường Yên Lãng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam