TopDev

Digital Developer / Nhân Viên Phát Triển Kỹ Thuật Số

Cathay Life

Tòa nhà Lim 3 Tower, 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Job Description
About Company

Your role & responsibilities

 • Phân tích và nhận diện các cải tiến có thể áp dụng.
 • Hỗ trợ người dùng thông qua việc triển khai robot (UiPath).
 • Hỗ trợ BU trong quá trình thử nghiệm.
 • Có khả năng đa nhiệm với nhiều dự án đang diễn ra.
 • Có thể đưa ra giải pháp cho mọi rủi ro tiềm ẩn.

 

 • Identifying and analyzing the improvements that can be made
 • Supporting users by using robots (UiPath)
 • Supporting business teams in testing activities
 • Must be able to multi-task with various projects on hand
 • Able to providing a solution to any identified and potential risks

Your skills & qualifications

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên)
 • Có kinh nghiệm thực tiễn với các công cụ RPA và các nền tảng nhận thức như UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, v.v. Ưu tiên sử dụng UiPath.
 • Có Chứng chỉ UiPath RPA Developer là một lợi thế nhưng không bắt buộc (có thể được cung cấp đào tạo).
 • Kiến thức lập trình cơ bản về HTML, CSS, VB, .NET.
 • Có khả năng trình bày thông tin kỹ thuật một cách dễ hiểu cho đối tượng không chuyên môn.

 

 • Graduated Bachelor
 • Can use English or Chinese at working (prefer)
 • Have experience on RPA tools and cognitive platforms such as UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, etc. UiPath experience is highly preferred.
 • Get UiPath RPA Developer certifications preferred but not required (training can be provided).
 • Basic programming knowledge on HTML, CSS, VB, .NET
 • Ability to present technical details to non-technical audiences.

Benefits for you

 • BHXH & Bảo hiểm khác/Social Insurance & Other Insurances
 • Du lịch/ Travel
 • Thưởng/ Bonus
 • Huấn luyện đào tạo/Trainning
 • Chăm sóc sức khỏe/ Health care
 • Chính sách review lương/Annual Salary Review
 • Phép năm/Annual Leave
 • Từ thứ hai đến thứ sáu: 8:30 – 17:30/ From Monday to Friday: 08:30am – 05:30pm

Company

Cathay Life

Industry

Bảo Hiểm

Company size

Hơn 1000

Nationality

Taiwan

About us

General information