TopDev

Data Modeling Analyst

Golden Gate Group

Số 315 Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Job Description
About Company

Company

Golden Gate Group

Industry

Product, Thực phẩm, Sản phẩm dịch vụ

Company size

10.000-19.999

Nationality

Vietnam

About us

General information