Data Engineer (Big Data)

VinID Joint Stock Company - Member of VinGroup
Tower 2, Times City, 458 Minh Khai, Vinh Tuy, Hai Ba Trung , Ha Noi
Product
Ha Noi
Salary: Negotiable
Big Data Data Engineer

What You’re In Charge?

Công việc tại VinID:
 • Xây dựng các công cụ, ứng dụng làm việc với dữ liệu lớn (Big Data)  dựa trên các kiến trúc streaming để tiếp nhận, biến đổi và lưu trữ dữ liệu, phục vụ cho Machine Learning.
 • Cung cấp các công cụ và thư viện ETL để làm việc với các nguồn data khác nhau dựa trên kiến trúc Batch Processing.
 • Xây dựng kho dữ liệu dựa trên lý thuyết mô hình đa chiều của Ralph Kimball.
 • Xây dựng hệ thống máy chủ quản lý và lưu trữ hàng petabyte dữ liệu, đáp ứng khả năng truy cập cao cũng như đảm bảo tính bảo mật, xử lý lỗi và dễ dàng sao chép môi trường cho đội DEV phát triển.

What We’re Searching?

Và chúng tôi sẽ cần ở bạn:
 • Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên (làm việc toàn thời gian).
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT.
 • Có kinh nghiệm xây dựng và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Thông thạo tối thiểu một ngôn ngữ lập trình như: Python, Java...
 • Có hiểu biết chuyên sâu về SQL cũng như NoSQL (Oracle, MongoDb)
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết hoặc kinh nghiệm làm việc với các công nghệ Big Data : Hadoop, Spark, Kafka...
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết hoặc kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Cloud (AWS, Google Cloud ...)

Best About This Position

Salary for Tet holiday
Health Insurance
In chance to have great discount in Vinschool, Vinpearl, Vinmec.....

VinID Joint Stock Company - Member of VinGroup

Follow the first mission is to support VinGroup's member companies in improving their customers' experience with more added values through integrating advanced technologies to optimize the marketing activities and service management systems, VinID now is looking for top talents to join our team, offer good jobs with attractive salary! Company... See more

Follow the first mission is to support VinGroup's member companies in improving their customers' experience with more added values through integrating advanced technologies to optimize the marketing activities and service management systems, VinID now is looking for top talents to join our team, offer good jobs with attractive salary!

Company size: 100 - 500

Less

Tower 2, Times City, 458 Minh Khai, Vinh Tuy, Hai Ba Trung , Ha Noi

Product