GlobalTech

GlobalTech

Gia tăng năng lực khách hàng

Data Engineer (Middle/Senior)

3******* - 3******* VND

Your role & responsibilities:

 • Kiểm tra, phân tích, xử lý dữ liệu.
 • Xây dựng Data Lake và các tiến trình trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL) để thực hiện tích hợp, chuyển đổi dữ liệu.
 • Thực hiện các quy trình giám sát chất lượng dữ liệu, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và sẵn có cho các bên liên quan.
 • Tích hợp dữ liệu dựa vào mô hình dữ liệu đã phát triền.
 • Phát triển các quy trình, công cụ để khai thác và mô hình hóa dữ liệu.

Your skills & qualifications:

 • Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật.
 • Kiến thức và kỹ năng sử dụng các loại cơ sở dữ liệu (RDBMS, Graph Databases, NoSQL, ...)
 • Kiến thức về lập trình lưu trữ, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Spark, Kafka, Elastic Search, Redis,...)
 • Kiến thức về xây dựng luồng xử lý dữ liệu (Batch processing, Stream processing, ...)
 • Kỹ năng làm việc với Storage như S3,...
 • Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình (Java, Python, ...)
 • Hiểu biết vững về vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), là một quy trình tiêu chuẩn để thiết kế ứng dụng.
5 days ago

Location

 • Toà Park9 - Số 8, Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

3 năm

Level

Middle, Senior

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Phòng nhân sự, phỏng vấn trực tiếp
 • Round 2:

  Phỏng vấn với Team Leader
GlobalTech
GlobalTech

Website

Location

 • Toà Park9 - Số 8, Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam