TopDev

DATA ANALYST

Công ty Cổ Phần DMSpro

Tầng 8, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Posted 9 months ago
Job Description
About Company

Your role & responsibilities

1. Phát triển các hệ thống BI

 • Phát triển các báo cáo có giá trị dựa trên yêu cầu đã thu thập được.
 • Thu thập nguồn dữ liệu, xây dựng hệ thống Datawarehouse theo yêu cầu của nghiệp vụ.
 • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng trong và ngoài công ty.
 • Hỗ trợ tư vấn, phát triển các báo cáo nội bộ và KPI của từng bộ phận trong công ty.

2. Triển khai hệ thống BI/ Bảo trì hệ thống BI

 • Tham gia triển khai hệ thống BI.
 • Đào tạo hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống BI.
 • Bảo trì và nâng cấp các hệ thống báo cáo BI hiện tại.

3. Huấn luyện đào tạo

 • Tham gia chia sẻ các kiến thức/kinh nghiệm cho các thành viên trong nhóm.
 • Tìm hiểu các công nghệ, sản phẩm mới.
 • Tham gia vào các khóa huấn luyện, đào tạo khi có yêu cầu.

Your skills & qualifications

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính hoặc tương đương.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí BI Developer/Data Analytics hoặc vị trí tương đương .
 • Kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm như Agile hay Scrum.
 • Kỹ năng phân tích dữ liệu và tư duy logic.
 • Kỹ năng viết các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu kĩ thuật.
 • Kỹ năng xác định và xử lý lỗi trong hệ thống phần mềm.
 • Khả năng thiết kế và trình bày các báo cáo phân tích.
 • Kiến thức nghiệp vụ về DMS, Retail, FMCG,…
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Excel, Pivot table, formulas & function.
 • Sử dụng thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL, My SQL, T-SQL, SQL Queries.
 • Kỹ năng thu thập, quản trị, xử lý và khai thác dữ liệu.
 • Sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu ETL tool: SSIS, Pentaho,…
 • Kỹ năng thiết kế và xây dựng hệ thống Data warehouse ( Data Pipeline, Data Modeling, Data mart,…).
 • Tiếng Anh giao tiếp.

Benefits for you

 • 13th month salary, rewarded according to candidate’s production and business situation of the company
 • Competitive salary and salary assessment at least once a year.
 • All regimes and policies under current labor laws
 • Insurance premium if the candidate achieved good performance during working time
 • Annual company trip
 • Annual awards: “Team of the year”, “Employee of the year”
 • Allowance for lunch and parking fee.
 • Working in professional environment, working with foreign customers or partners
 • Young, friendly, energetic and enthusiastic colleagues. Trained skill courses, hone expertise and chances to learn more. Join us today!
 • Training courses: Technical skills – Soft skills
 • In case of emergency (covid 19), the company has Support candidates for online interviews and W.F.H

About Công ty Cổ Phần DMSpro

0 job opening

Industry

Dịch vụ IT

Company size

100-499 Employees

Nationality

Vietnam

imgpsh_fullsize_anim (2).jpg
imgpsh_fullsize_anim (1).jpg
3f0fb371c3e07c8037f7753457e144ea.jpg
751ac9d34591169480d5404eeb03c9d3.png
2X6GxzAb4VZhjp0aNHD22WaN4LdGxMfE.jpg

General information

Minimum year of experience

Level

Job Type

Contract type

Tech stack

Recruitment Progress

 • Round 1: Phỏng Vấn Sơ bộ qua Điện thoại
 • Round 2: Phỏng vấn trực tiếp (khi phỏng vấn có bài test nhỏ)

⚙️ Candidates supporters