Công ty Cổ Phần DMSpro

Công ty Cổ Phần DMSpro

The Best or Nothing

DATA ANALYST

Your role & responsibilities:

1. Phát triển các hệ thống BI

 • Phát triển các báo cáo có giá trị dựa trên yêu cầu đã thu thập được.
 • Thu thập nguồn dữ liệu, xây dựng hệ thống Datawarehouse theo yêu cầu của nghiệp vụ.
 • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng trong và ngoài công ty.
 • Hỗ trợ tư vấn, phát triển các báo cáo nội bộ và KPI của từng bộ phận trong công ty.

2. Triển khai hệ thống BI/ Bảo trì hệ thống BI

 • Tham gia triển khai hệ thống BI.
 • Đào tạo hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống BI.
 • Bảo trì và nâng cấp các hệ thống báo cáo BI hiện tại.

3. Huấn luyện đào tạo

 • Tham gia chia sẻ các kiến thức/kinh nghiệm cho các thành viên trong nhóm.
 • Tìm hiểu các công nghệ, sản phẩm mới.
 • Tham gia vào các khóa huấn luyện, đào tạo khi có yêu cầu.

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính hoặc tương đương.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí BI Developer/Data Analytics hoặc vị trí tương đương .
 • Kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm như Agile hay Scrum.
 • Kỹ năng phân tích dữ liệu và tư duy logic.
 • Kỹ năng viết các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu kĩ thuật.
 • Kỹ năng xác định và xử lý lỗi trong hệ thống phần mềm.
 • Khả năng thiết kế và trình bày các báo cáo phân tích.
 • Kiến thức nghiệp vụ về DMS, Retail, FMCG,…
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Excel, Pivot table, formulas & function.
 • Sử dụng thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL, My SQL, T-SQL, SQL Queries.
 • Kỹ năng thu thập, quản trị, xử lý và khai thác dữ liệu.
 • Sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu ETL tool: SSIS, Pentaho,…
 • Kỹ năng thiết kế và xây dựng hệ thống Data warehouse ( Data Pipeline, Data Modeling, Data mart,…).
 • Tiếng Anh giao tiếp.
1 week ago

Location

 • Tầng 8, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng Vấn Sơ bộ qua Điện thoại
 • Round 2:

  Phỏng vấn trực tiếp (khi phỏng vấn có bài test nhỏ)
Công ty Cổ Phần DMSpro
Công ty Cổ Phần DMSpro
Công ty Cổ Phần DMSpro
Công ty Cổ Phần DMSpro
Công ty Cổ Phần DMSpro

Website

Location

 • Tầng 8, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Nationality

Vietnam