TopDev

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ TUÂN THỦ (ISO27000)

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

Tòa nhà Vietnam Post - Số 5 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Job Description
About Company

Company

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

Industry

Logistics

Company size

Over 1000

Nationality

Vietnam

About us

General information