Viet A Bank

Viet A Bank

VietABank Đồng hành cùng khát vọng

Chuyên viên Quản trị Hệ thống (System Admin)

Your role & responsibilities:

Thực hiện công tác cấu quản trị, vận hành kỹ thuật hạ tầng CNTT sẵn có của Ngân hàng:

 • Quản trị, vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ tập trung
 • Quản trị, vận hành các ứng dụng, dịch vụ hạ tầng AD, LDAP, Email, Teams, SharePoint, DNS, DHCP, NTP Yammer, ...
 • Quản trị, cấu hình, vận hành cho hệ thống dự phòng thảm họa; Thực thi Quy trình Khôi phục hệ thống CNTT sau thảm hoạ
 • Tổ chức việc sao lưu dự phòng, lưu trữ và phục hồi dữ liệu CNTT
 • Hỗ trợ các phòng ban thuộc khối CNNH triển khai các dự án, ứng dụng mới, cập nhật các ứng dụng
 • Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các máy chủ cho các dự án
 • Hỗ trợ người dùng cuối các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Email, Teams, File server, user…

Thực thi việc cấu hình, triển khai các công nghệ, giải pháp mới:

 • Triển khai các công nghệ mới, các vấn đề liên quan đến giải pháp cơ sở hạ tầng về hệ thống máy chủ (server), hệ thống lưu trữ và phục hồi dữ liệu (SAN),…. và các ứng dụng chạy trên máy chủ, dữ liệu như hệ điều hành máy chủ, ứng dụng mạng DHCP, DNS, MAIL server,…phần cứng thiết bị máy chủ, hệ thống lưu trữ,… 
 •  Thực hiện báo cáo công việc về quản trị cấu hình hệ thống
 • Lập các báo cáo định kỳ về việc quản trị và cấu hình hệ thống CNTT
 • Thực thi các quy định, quy trình an ninh CNTT cho toàn ngân hàng
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

Your skills & qualifications:

 • Trình độ: Cao đằng trở lên ngành Công nghệ thông tin
 • Ngọai ngữ: Đọc hiểu những thông tin, tài liệu bằng tiếng tiếng Anh
 • Kinh nghiệm: Trên 02 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT

Kiến thức, kỹ năng:

 • Có kiến thức chuyên sâu về hệ điều hành Unix, Linux, Windows, …
 • Có kinh nghiệm quản trị các dịch vụ Cloud : Office 365, Azure, Amazon ...
 • Có kinh nghiệm chuyên sâu về quản trị hệ thống ảo hóa VMWARE, hệ thống dự phòng thảm họa VMWare Vcenter SRM
 • Có kinh nghiệm quản trị các hệ thống lưu trữ của IBM, HPE, Dell EMC
 • Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên ngành của các hãng như Microsoft, Redhat (Linux),VMWare, IBM, HPE… 

Expired

Location

 • 482 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

2 năm

Level

Chuyên viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  1 Vòng phỏng vấn Online/Trực tiếp
Viet A Bank
Viet A Bank
Viet A Bank

Website

Location

 • 482 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam