Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Chất lượng tin cậy - Hướng đến khách hàng - Đổi mới phát triển - Chuyên nghiệp sáng tạo - Trách nhiệm xã hội

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Login to view salary

1 week ago

Apply Now Apply Without CV

Job Responsibilities

 • Đọc hiểu các tài liệu và phân tích yêu cầu của sản phẩm và thiết kế của dự án
 • kế hoạch kiểm thử và kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử
 • Thiết kế các trường hợp kiểm thử tự động hóa theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Kiểm thử các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của BIDV để đảm bảo chất lượng dự án bao gồm kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công
 • Thiết lập, cấu hình và vận hành các công việc để thực hiện các kịch bản kiểm tra tự động hóa
 • Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả kiểm thử…
 • Phân tích kết quả kiểm tra và phát hiện các lỗi (Bugs).
 • Phát triển các chiến lược Kiểm thử và quy trình làm việc / Frameworks Kiểm thử  trong dự án
 • Đưa ra các sáng kiến ​​để cải tiến và tối ưu hóa các quy trình QA, khung tự động hóa…
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Job Requirements

Trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên tại các trường Đại học trong nước hoặc tại nước ngoài.
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, toán tin hoặc chuyên ngành phù hợp khác...

Ngoại ngữ:

 • Cung cấp chứng chỉ tiếng Anh bất kỳ thuộc nhóm chứng chỉ sau (TOEIC, IELTS, TOEFL, chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1, C2 của các đơn vị được phép cấp chứng chỉ) theo quy định của BIDV từng thời kỳ. Trường hợp ứng viên thiếu chứng chỉ tiếng Anh, ứng viên sẽ bắt buộc phải bổ sung trong vòng 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm: 

 • Có kinh nghiệm trong quản lý chất lượng phần mềm.
 • Có kinh nghiệm về xây dựng  kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử
 • Có kinh nghiêm sử dụng các công cụ kiểm thử tự động như: Selenium, Katalon Studio, Appium, Maven
 • Có khả năng lập kế hoạch kiểm thử và viết các trường hợp kiểm thử, tổng hợp kết quả kiểm thử Jenkin.
 • Đã có kinh nghiệm sử dụng Git, và các công cụ quản trị dự án (Jira)
 • Có kinh nghiệm với DBMS như: Oracle, MS SQL, MySQL…

Có kinh nghiệm các kỹ năng sau là lợi thế ưu tiên:

 • Có kinh nghiệm kiểm tra hiệu năng, bảo mật (ưu tiên)
 • Có kinh nghiệm kiểm thử ứng dụng web, app hệ thống tài chính ngân hàng là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm làm việc với mô hình phát triển Agile
 • Có kinh nghiệp phát triển các ứng dụng trên nền tảng Mobile
 • Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm.
 • Có tư duy logic tốt, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề
 • Có kinh nghiệm làm việc trên cơ sở dữ liệu Oracle, Sql Server: Thực hiện thiết kế database, viết package, procedure, function
 •  Liên tục nắm bắt các xu hướng và công nghệ mới trong lập trình back-end và mã nguồn mở
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, fintech
 • Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng chịu tải lớn.

Location

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Level

Nhân viên

Year of Experience

All Levels

Job Type