Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Business Analyst/ Product Owner (Phân tích nghiệp vụ/ Quản lý sản phẩm)

Your role & responsibilities:

 • Hiểu yêu cầu, sự cần thiết và quy trình kinh doanh
 • Phân tích các yêu cầu từ quan điểm kinh doanh và quan điểm người dùng cuối
 • Đảo bảo các yêu cầu kinh doanh được bên phát triển đầy đủ và cung cấp đầu vào cho việc thiết kế sản phẩm
 • Tài liệu hoá các yêu cầu kinh doanh và chức năng
 • Tạo các giao diện phát triển
 • Hiểu các lưu đồ hoạt động và xử lý của hệ thống
 • Làm việc với đội phát triển qua toàn bộ quá trình tạo tài liệu kỹ thuật, tư vấn giải pháp và xác định các vấn đề
 • Theo toàn bộ quá trình phát triển, thực hiện kiểm tra chấp nhận và đào tạo cho người dùng cuối
 • Làm việc với các nhóm kinh doanh kỹ thuật và thiết kế để phát triển sản phẩm, tối ưu hoá giá trị cho khách hàng
 • Tham gia quá trình tạo dựng sản phẩm và tạo ra các giao diện người dùng
 • Tổng hợp dữ liệu nghiên cứu thị trường và các công nghệ hiện tại để hiểu vấn đề và tìm ra các cơ hội tạo ra giá trị

--

 • Understand customer business process, needs and requirements
 • Analyze the requirements from customers in business view and end-user view
 • Ensure business requirements are fully understood by Development and provide input to design and product specifications
 • Document functional and business requirements
 • Create wireframes and API development using
 • Understand causes, activity diagrams and system process flows
 • Work with development team to go over the specification, QA, consult the solutions or figure out the problems
 • Follow task development, carry out user acceptant test and demo/ train end-users
 • Working closely with business, engineering, design teams to prioritize and grow the product, maximize value for user
 • Participate in the product prototyping process, interface mock-up, wireframe, and GUI creation
 • Combining data, market research and industry best practices to understand the problems, identify the opportunities to create value

Your skills & qualifications:

 • Có bằng đại học về công nghệ thông tin, kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ít nhất có 3 năm kinh nghiệm liên quan
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về phát triển sản phẩm kinh doanh là một lợi thế
 • Kinh nghiệm về nhiều loại quy trình kinh doanh
 • Có kinh nghiệm làm nhiều dự án đồng thởi
 • Kinh nghiệm đã tham gia các dự án về truyền hình và báo chí là một lợi thế

--

 • A Bachelor degree or higher in Information Technology, Computer Science, Business or a relevant discipline
 • Minimum 3 years of relevant experience
 • Having knowledge and experience about corporate/ business products development is an advantage
 • Extensive experience in business processes
 • Experience in working on multiple projects at one time
 • Experience in working on video, audio projects is advantage
3 days ago

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Year of experience

3 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Website

Location

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam